Çevre Etiketli Temizlik ve Deterjan Ürünleri

Günümüzde, temizlik denilince akıllara ilk olarak gelmekte olan deterjan ürünleridir. Söz konusu ürünleri nasıl ve ne şekilde üretilmekte olduğunu hiçbirimiz detaylı olarak bilmemekteyiz. Söz konusu ürünler, her marka olmamakla beraber, son derece olumsuz ve steril olmayan ortamlarda üretilmektedir. Bu durum neticesinde, söz konusu deterjan ürünleri, ülkemiz dahilinde, son zamanlarda çıkan yasa gereği etkili bir şekilde, denetim altına alınacaklardır.

Bu yasa, 19 Ekim 2018 tarihinde etkili olarak kabul edilmiş, ülkemiz dahilinde var olmak olan ürünlerin, detaylı bir şekilde söz konusu alanlarda kontrol edilmesi belli testler ve dahi deneyler sonrasında, piyasaya sürmek adına olumlu olmuştur. Ülkemiz dahilinde son derece etkili bir şekilde çalışmakta olan firmalar, günümüzde farklı birçok açıdan değerlendirildiğinde, ister istemez, belli oranlarda, toplum sağlığına ya da çevre kriterlerine uygunluk gösteremeyebilecek ürün üretimi yapmaktadırlar. Söz konusu ürün üretimleri çıkan son yasa ile beraber, devlet bünyesinde bulunmakta olan bireylerce ya da yine özel destekli ve bilinen firmalarca kontrollere tabi tutulabileceklerdir.

Tüm bunların yanı sıra, Çevre Etiketli Temizlik ve Deterjan Ürünleri üretimini gerçekleştirmek yapmak isteyen firmalar, alanları dahilinde en ufak dahi olsa, bir sorunla karşılaşmak istememeleri durumunda, bizlere başvuru yapabilirler, ya da doğrudan direkt olarak devlet dahilinde kurulmuş olan kurumlara başvuruda bulunarak çevre etiketi alabilirler.

Bizler çevre etiketi, vermeye yetkili bir firma değiliz. Bu durum ülkemiz genelinde bu şekilde işlemektedir. Söz konusu etiketi, kesin ve net olarak devlet kurumları, firmalara verebilmektedir. Bu durumun yanı sıra, bizler, etkili bir şekilde, bünyemize gelmekte olan ürünler, yine bünyemiz dahilinde, birbirinden fark ve çeşitte kategorisel olarak çeşitli testlere tabi tutmaktayız. Söz konusu test ve deneyler Avrupa Birliği ve ülkemiz dahilinde, kabul görülmekte olan genelge kapsamlarınca yapılmaktadır. Bu kapsam içerisinde söz konusu Bilim adamlarımız ve dahi alanlarında uzman olarak hazır bir şekilde çalışmakta olan kalifiye elemanlarımız, etkili bir şekilde söz konusu ürünün, korunması ve dahi kollanması durumları da dahil olmak üzere, söz konusu ürünün, ne durumda olduğuna bakılır. Var olan üründe herhangi bir sorun çıkmaması, durumunda bünyemiz dahilinde bulundurulmakta ve uluslar arası geçerliliği bulunmakta olan ECOmark sertifikasını sizlere vermekteyiz. Söz konusu sertifika haricinde, elimizde bulunan ürün çevre etiketi kapsamında, etkili bir şekilde değerlendirmek üzere EUROLAB' a gönderiliyor. Söz konusu EUROLAB kapsamında, etkili bir şekilde değerlendirilmekte olan ürün, farklı kategorisel deney ve dahi testlerden geçerek, etkili bir şekilde belli başlı deneylere tabi tutuluyor. Bu durumun arından elimizde bulunmakta olan söz konusu ürün, çevre etiketine sahip olabilmesi için TÜRCERT'e gönderiliyor. TÜRCERT bu alanda yapılmakta olan testleri, etkili bir şekilde, değerlendirmeye alarak, onaylıyor. Bu andan itibaren, söz konusu çevre etiketli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olan birçok ülkede ve dahi Dünya genelinde söz konusu durum bu şekilde olmakta olup, karşımıza bu şekilde çıkmaktadır. Bu şekilde ürünlere, çevre etiketi ve dahi bizlerin bünyesinde var olan ECOmark gibi sertifikalar verilmektedir.

Çevre etiket uygulamasının var olan genel amacı söz konusu uygulamanın, piyasada sürekli olarak dolanmakta olan zararlı ürünlerin, önüne geçmek ve bu alanda, var olan hali hazırda devam etmekte olan çalışmaları kesmektir.

Öyle ki çevre etiketli olarak onaylanmış ürün, gerek ekolojik anlamda gerekse de biyolojik anlamda hiçbir şekilde doğaya zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. Aynı zamanda insana ve topluma zarar vermemek üzere, belli başlı testlerden geçirilerek kabul edilmektedir.

Bu yüzden çevre etiketi kesin ve net olarak kabul edilmeli ve devamı kesin olarak gelmesi gerekmekte olan bir uygulamadır. Bu alanda son derece etkili olarak çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar, çevre etiketi kapsamına üretmekte oldukları ürünlerini etkin olarak katmaktadırlar. Bu işlem, uygulama içerisine girmek istemektedirler. Öyle ki gerek doğasal anlamda, gerekse de, toplumsal anlamda son derece önemli ve gerekli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre etiketli ürünler, devletler bazında yapılmakta olan çalışmalar neticesinde inanılmaz bir hız ile tükenmekte ve gitmektedir. Bu durum geleceğin ürünlerinin, söz konusu etiket olmadan kendilerine hiç bir alanda yer bulamayacaklarının göstergesidir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap