Çevre Etiketli Tekstil Ürünleri

Günümüzde gıdasal ürünlerin yanı sıra, farklı alanlarda da etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte olan ürünler vardır. Söz konusu ürünler, tekstil ürünleri ve benzeri ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her alan ve kategoride, farkta çevre etiketleri var olarak etkili bir şekilde piyasaya yayılmak üzere, çalışmalarını net bir şekilde devam ettirmektedirler.

Özellikle son dönemde ülkemizin farklı bölgelerinde etkin olarak çalışmakta olan firmalar, çıkan yasa birlikte, bünyelerinde bulunmakta ya da üretmekte oldukları ürünleri yasa kapsamında, çevre etiketli olarak karşımıza çıkarmaktadırlar. Bu anlamda son derece etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte söz konusu tekstil firmaları, çevre etiketi ürün kurallarına göre hazırlanmış olan ürünleri son derece kaliteli bulmakta ve gerek insan sağlığı açısından gerekse de toplumsal olarak doğaya verilmekte olan yarar açısından daimi olarak kullanamaya açık olduklarını özellikle de söz konusu yasanın hemen ardından bildirmişlerdir. Öyle ki zaten söz konusu yasa çıkmadan öncede birçok firma, etkili olarak, çalışmalarını bu alan üzere gerçekleştirmekteydi.

Öyle ki bizler, son derece etkili bir şekilde yıllardan beridir bu alanda, çalışmakta olan söz konusu kurumlara ve dahi çeşitli ürünlere, ECOmark ve dahi eko etiket gibi sertifikalar vermekte ve hazırlamakta olan bir firmayız. Bünyemiz kapsamında etkili bir şekilde var olan ürünleri farklı birçok alanda değerlendirmekte olan firmamız, söz konusu ürünlerin ekolojik anlamda, oranını ölçmek amacı ile etkin ve net olarak çalışmaktadır. Bu alanda yapmakta olduğu çalışmalar neticesinde çalışmasına devam eden firmamız, ürünleri belli başlı kategorilere göre sıralandırarak, söz konusu ürünlerin nasıl ve ne şekilde çalışılacağını belirlemek üzere etkili bir şekilde farklı deney ve testlere tabi tutmaktadır. Bizler, söz konusu ürünleri belli genelgelere göre test ettikten sonra, etkili bir şekilde var olan ürünlerin bünyelerinde sorun çıkmaması durumunda, söz konusu ürüne, ülkemizde ve dahi Dünya'da yalnızca bizim bünyemiz tarafından verilmekte olan ve aynı zamanda, birçok Avrupa-i kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmekte olan söz konusu ECOmark sertifikasını sizlere vermek üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Dünya genelinde etkili be aktif bir şekilde çalışmakta olan birçok firma ve dahi kurum, kuruluş bu alanda bizim bünyemizde bulundurduğumuz sertifikalara benzemekte olan sertifikalar vermektedirler. Fakat söz konusu, kuruluşların bünyeleri dahilinde bulundurmakta oldukları bu kuruluşlar, söz konusu sertifikaları, Dünya çapında kabul edilir kılamamışlardır. Öyle ki bu alanda en etkin ve gözde konumda bulunmakta olan sertifika bizlerin vermekte olduğu, ECOmark sertifikasıdır. Söz konusu sertifika etkili bir şekilde faaliyetlerini, gerek ürün alırken gerekse de ürün satarken göstermektedir.

Bizler bu aşamadan sonra, söz konusu ürünü çevre etiketi yolunda, etkili adımlarla ilerletmekte ve EUROLAB, laboratuvarlarında test edilmek üzere göndermekteyiz. Söz konusu gönderim işlemleri, etkili bir şekilde yapıldıktan sonra, var ürün, EUROLAB laboratuvarlarında belli başlı deney ve testlere tabi tutularak, herhangi bir sorunun varlığı test edilmektedir. Dünya, üzerinde etkili bir şekilde çalışmakta olan firmalar bu alanda yapılmakta olan testleri tabiri caizse gözleri kapalı bir şekilde, kabul etmektedirler. Bu tür test ve dahi deneylerden olası bir hata ya da belli başlı farklı türde, sonuçlar çıkmadığı taktirde, söz konusu ürün TÜRCERT'e götürülerek onaylatılır. TÜRCERT söz konusu ürünü onaylar onaylamaz var olan ürün artık, Çevre Etiketli ürün olarak karşımıza çıkacaktır. Bu gibi durumların ardından var olan söz konusu ürün satım firma ya da bölgelerine etkili bir şekilde satılmaktadır. Söz konusu satım yapmakta olan firmalar, Çevre etiketli ürünleri gözleri kapalı olmak üzere , satın almakta olup, satış hızları açısında da daimi olarak tercih etmektedirler. Ülkemizin farklı bölgelerinde bu alanda çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar, etkin olarak çalışmakta olup, daimi olarak çevre etiketli ya da eko etiketli yani ECOmark lı ürünleri tercih etmektedirler.

Bizler bünyemiz dahilinde bulundurmakta olduğumuz, bünyemize gelmekte olan ürünü, deney ve dahi testlerin son aşamasına kadar takip etmekteyiz. Bu durum neticesinde, bir çok ürün üretimcisi tarafından etkili bir şekilde tercih edilmekteyiz. Özellikle ülkemizde, 19 Ekim 2018 Cuma günü çıkmış olan yasa, bizleri ve dahi birçok alıcıyı son derece memnun kıldı. Gerek ekolojik anlamda, gerekse de, canlı sağlığı açısından önemli bir durumdur.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap