Çevre Etiketli Medikal Ürünler

Çevre Etiketli Medikal Ürünler, günümüzde, en gözde konumda olan sağlık alanında etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Öyle ki söz konusu olan son dönemde yapılmış olan ve dahi resmi gazetede yayınlanmış olan yasa itibariyle ülkemiz dahilinde, özel ya da devlet ne kadar hastane varsa, bünyesi dahilinde bulunmakta olan ürünler kesinlikle çevre etiketli olacaktır. Hali hazırda, söz konusu sağlık olduğu için zorunda kalınmadığı durumlarda, zaten birçok hastanede söz konusu ürünler, bütünüyle çevre etiketli olarak kullanılmaktaydı. Söz konusu ürünlerin çevre etiketli olarak kullanılması, gerek hastane çalışanları gerekse de söz konusu hastanede tedavi olmakta olan bireylerin yanı sıra, ekolojik anlamda da doğaya hiç bir şekilde zarar vermemesi ile bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu durum neticesinde, son dönemde piyasaya sürülmekte olan olumsuz ürünlerinde artması ile beraber, ülkemiz bünyesinde bulunmakta olan devlet, 19 Ekim 2018 Cuma günü net olarak bir karar aldı. Söz konusu karar kapsamında, etkili bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmekte olan Devlet yetkilileri gerek kendi bünyesinde, gerek bazı özel kuruluşlar dahilinde son derece etkili bir şekilde, çalışmaktadır. Öyle ki çevre etiketi kapsamında, ülkemiz üzerinde bulunmakta olan tüm firmalar, etkili bir şekilde denetlenecek ve herhangi bir alanda, söz konusu etikete sahip olmayan ürünler kesinlikle piyasaya sürülmeyecektir. Dünya genelinde bu durum, etkili bir şekilde uygulanmakta olup, Avrupa-i ülkeler söz konusu, uygulamanın, temeli konumundadırlar.

Ülkemizin farklı bölgelerinde kesin ve net olarak uygulanması kararlaştırılan Çevre etiketini ürünlerinizi, ne şekilde ve nasıl alabilirsiniz?

Bu alanda, izlemeniz gereken ilk yol neresi, nereden başlamalısınız?

Uzunca bir süredir etkili bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekte olan bizler, hali hazırda birçok ürünün, söz konusu etiketsel anlamda değerlendirmesini yapmakta ve bu anlamda ürünlerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair etkili bir şekilde, bilgiler vermekteyiz.

Günümüze kadar, birçok ürünü, ECOmark sertifikası dahilinde ürün konumuna getirdik. Bunun yanı sıra, söz konusu olan EUROLAB ve dahi TÜRCERT gibi çevre etiketi konusunda ciddi düzeyde önem arz etmekte olan kurumlar dahilinde ürünleri etkili bir şekilde takip ettik... Öyle ki bugüne kadar sistemimiz dahilinde, son derece etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan bilim adamları ve alanlarında ciddi boyutta uzman, laboratuvar teknisyenlerimiz aracılığı ile, kontrollerini yapmakta olduğumuz ve hiç bir şekilde sorun çıkmayan ürünlerde bizden sonra, gittikleri EUROLAB ve dahi TÜRCERT gibi kurumlarda da hiçbir şekilde sorun çıkmamaktadır. Bu alanda etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar, bizler aracılığı ile, hem ECOmark sertifikasına hem de etkili takibimiz neticesinde, Devlet onaylı çevre etiketlerine de söz konusu ürün sahip olabilmektedir. Bu anlamda değerlendirilmekte olan ürünlerde genel olarak ele alınmakta olan konu, söz konusu ürünlerin ekolojik bağlamda, ülkeye ve dahi doğaya zarar vermemesi üzerinedir. Dünya genelinde, son derece etkili bir şekilde tepkilere neden çevre ve dahi doğa kirliliğininde önüne bu şekilde bir nebze dahi olsa geçmek isteyen devletler, bizim ülkemizde 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirdiğimiz, yasa gibi, işlev gibi çalışmaları yapmakta ve geliştirmektedirler. Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde çalışmakta olan firmalar, bu alanda çıkarılmakta olan uygulamaya ilk zamanlar belli oranda karşı durmakta gibiydiler, fakat, Devletlerin, ülkeleri dahilinde, kendi otoritelerini kullanarak yapmış oldukları reklamlar ve dahi tanıtımlar sayesinde, toplum söz konusu çevre etiketi uygulamasını büyük bir etkinlik ile kabul etti ve uygulamaya aldı. Dünya genelinde yapılmakta olan bu çalışmalar neticesinde, tüm firmalar, toplumun çevre etiketli ürünlere yönelik aşırı istemi neticesinde, ürünlerini bu yönde onaylatmaya başladılar ve bugün, Avrupa'da ve dahi, farklı ülke ve bölgelerde son derece etkili bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. Öyle ki bu kapsamda söz konusu ürünler, artık birçok alanda, çevre etiketi kapsamına girebildikleri taktirde, inanılmaz bir boyuttalar. Fakat söz konusu etiketi belli başlı nedenlerden dolayı alamayan firma ve ürünleri, bir çok açıdan son derece ciddi zorluklar ve dahi ürünlerini pazarlama sıkıntısının beklediği kesinlikle açık ve nettir.

Günümüzde medikal anlamda çevre etiketi en etkili ve gözde konu olarak karşımıza çıkmalıdır. Öyle ki sağlık alanınında da gelmeyen yenilik, yenilik değildir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap