Çevre Etiketli Gıda Ürünleri

Çevre etiketli gıda ürünleri devletimiz bünyesinde çıkarılan yasa neticesinde büyük bir hız ile satış noktalarında yerini almaya başlamıştır.

Bu durum son derece aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Peki Çevre Etiketi, Ürünlere Nasıl Alınır?

Üreticinin aklını bir hayli kurcalamakta ve merakla cevaplanmasını beklediği soru bu...

Bizler, uzun yıllardan günümüze, bünyemiz içerisine getirilmekte olan bir çok farklı ürünü, yine bünyemiz dahilinde bulunmakta olan bilim adamları ve dahi laboratuvar teknisyenlerince etkili bir şekilde incelemekteyiz. Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olan söz konusu firmaların ürünlerini bu anlamda farklı birçok kategorisel bağlamda ayırarak teste tabi tutmaktayız. Söz konusu testler ve dahi deneyler sonucunda herhangi bir sorun çıkmaması neticesinde, ürünlere, ECOmark sertifikası vermekteyiz. Söz konusu sertifikanın uluslararası geçerliliği olduğununda altını çizeriz. Sonrasında var olan ürün EUROLAB, laboratuvarları tarafından test edilir. Söz konusu laboratuvarlarda detaylı olarak uygulanmakta olan testler, sonucunda söz konusu üründe herhangi bir sorun görmeyen bireyler, ellerinde bulundurmakta oldukları ürünü, ülkemiz dahilinde faaliyet göstermekte olan TÜRCERT isimli kuruma getirmektedirler. Bu durum neticesinde, TÜRCERT söz konusu ürünü, onaylar.

Bu andan itibaren söz konusu ürün, Çevre etiketli ürün olarak karşımıza çıkar.

Günümüzde çevre etiketli olarak etkili bir şekilde birçok firma tarafından sunulmakta olan ürün bulunmaktadır. Söz konusu firmalar, Dünya genelinde kanıtlamış olup, son derece profesyonel bir şekilde çalışmakta olanlardır. Bunların haricinde hali hazırda, ülkemiz genelinde bazı bölgelerde gıdasal ürünleri üretimi çevre etiketsiz olarak yapılmaktadır. Söz konusu ürünlerin, ilerleyen zamanlarda, bireylere ya da ekolojiye dair vereceği, zararlar daimi olarak göz ardı edilmektedir. Dünya genelinde etkili bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmekte olan firmalar, yakın zamanda, ülkemiz resmi gazetesinde, yapılmakta olan açıklamaya göre hiçbir şekilde etiketsiz, onaylanmaya tabi tutulmamış ürünleri satamayacaklardır. Öyle ki söz konusu ürünlerde olası bir ekolojik ya da insani anlamda yanlış bir durum bireyleri ve devleti ciddi düzeyde tahakküm altına sokmaktadır. Tüm bunların önüne geçebilmek için çıkarılan yasa gereği, bundan sonra, gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürün çeşitleri, etkili bir şekilde çevre etiketli olarak piyasa dahiline sürülecek. Bu durumun yanı sıra, olası yanlış bildirgeler ya da etiketler ile piyasaya sürülmeye cesaret edilen ürünler, satıcısına, ürün alıcısına ve dahi bulunması durumunda ürün üreticisine son derece etkili bir şekilde, cezalar olacaktır ve uygulanacaktır.

Dünya genelinde özellikle 90'lı yıllarda etkili bir şekilde faaliyetlerine başlanmıştır çevre etiketinin... Söz konusu faaliyet kapsamında, bireyler farklı alanlarda son derece etkili, hızlı bir şekilde üretilmekte olan ürünlerin özellikle o dönemde ciddi oranda sıkıntı yaratması sonucunda son derece aktif bir şekilde çalışmakta olan firmaların ürünlerinde sorun çıkmıştır. Söz konusu sorun çok ciddi bir sorun gibi gözükmese de bireyler tarafından ciddi olarak algılanmaktadır. Öyle ki üretilmekte olan ürünlerin kimyasal yapıları, belli bir zaman sonra, ekolojik anlamda çevreye çok ciddi zararlar vermektedir. Bu durumun üzerine dönemin Birleşmiş Milletleri etkili bir şekilde çalışmalarına başlamış farklı alanlarda üretimleri gerçekleşmekte olan söz konusu ürünlerin üretimlerini, kesin ve neti bir uyarıyla durdurmuştur. Bunun üzerine, diğer birçok ürün kategorisinde de ciddi düzeyde sorun olduğunu görmekte olan, söz konusu yetkilileri, bünyelerinde kurmuş oldukları araştırma ve dahi geliştirme komisyonu neticesinde, bir sonuca ulaşmışlardır. Söz konusu sonuç, o gün itibariyle alınan kararlar neticesinde, bütün üretim yapmakta olan firmalar, Devletler ve dahi, BM komisyonlarınca kurulmakta olan bazı kurumlar tarafından söz konusu ürünlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve dahi, bu alanda, etkili bir şekilde çalışması, sonucu, onaylanmakta olan ürünlere, etiket vurulması yönünde alınan karar, dönemin şartları gereği tam ve net bir şekilde uygulanamamıştır. Sonrasında, yılların büyük bir hızla ilerlemesi ve ilerleyen dönemde, son derece aktif bir şekilde teknolojik açıdan gelişmesi söz konusu ülkelerin ve dahi devletlerin dikkatini bu konuya çekmiştir. Çekilen dikkat sonucunda, günümüzde, yakın zamanda bizim ülkemizinde yapmış olduğu gibi birçok kurum ve dahi devlet bünyelerince yasa çıkarmışlardır.

Söz konusu yasa ülkemizde 19 Ekim 2018 Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak resmi olarak çıkarılmıştır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap