Çevre Etiketli Firmalar

Günümüzde, var olan birçok firma artık etkili bir şekilde ürünlerini çevre etiketi kapsamına almaya çalışmaktadır. Söz konusu ürünler, birçok farklı alanda, etkili bir şekilde tercih edilmektedir. Bu ürünler arasında çevre etiketli olarak nitelendirilmekte olan her tür ve kategoriden ürün olabilir. Bunlar etkili bir şekilde firmaları bünyelerinde üretilmekte olup, satış yerlerinde satışa sunulmaktadırlar.

Öyle ki aklınıza gelebilecek her türden ürün, çevre etiketi kapsamına alınabilir. Çevre etiketi, üzerine çalışmalar gerçekleştirmekte yürütmekte olan firmalar, son derece etkili olarak, çalışmakta olup, bünyeleri dahilinde kategorilerine göre ürünleri sınıflandırarak belli başlı testlere tabi tutmaktadırlar. Söz konusu testler, var olan ürününün kategorisine göre, etkili bir şekilde hazırlanmakta plan ona göre yapılmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin gıda üzere ürünler, dayanıklılık süresine ve bünyesinde bulundurmakta olduğu katkı maddelerine göre değerlendirilmekte olup, bu yönde kararlara verilmektedir.

Fakat, söz konusu alanlarda çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar, farklı kategoriler dahilinde de etkili bir şekilde test, denet hazırlamış olmalarına rağmen, bu deneyler her zaman yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda da yine bünyemiz dahilinde bulunmakta olan ürün sonu laboratuvarlarda etkili bir şekilde hizmet vererek sizlere, yardımcı olmaktayız. Bünyemizce testlere tabi tutulmakta olan firmaların ürünleri, söz konusu deney ve testleri etkili bir şekilde başarılı olarak geçerse, söz konusu ürüne tarafımızdan, ECOmark sertifikası verilmektedir.

ECOmark sertifikası, bünyemiz dahilinde uzun yıllardır, çevre etiketi alabilecek durum ve konumda bulunmakta olan ürünlere verilmekte olan bir sertifika tür ve çeşididir. Bu durum birçok alanda etkili bir şekilde çalışılmakta olup bireylerin ürünlerini özellikle pazarlama ve satım aşamasında ciddi oranda desteği olan uluslararası kabul edilirliği olan bir sertifika olarak karşımıza çıkmaktadır.

ECOmark sertifikasının yanı sıra, yine ürününüz, EUROLAB tarafından etkin olarak desteklenmektedir. EUROLAB bünyesince etkili bir şekilde desteklenmekte, araştırılmakta belli başlı deneylere sokulmakta olan söz konusu ürün, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, EUROLAB tarafından onaylanarak, TÜRCERT'e gönderilir. TÜRCERT bünyesinde hali hazırda etkili bir şekilde çalışmalara devam ettirilen ürün belli başlı kategorisel bağlamda test ve deneylerden sonra onaydan geçtiği andan itibaren Çevre Etiketi, damgasını, etiketini almaya hak kazanacaktır. Bu anlamda söz konusu etiketi almaya hak kazanan ürün, o gün itibari ile devlet ve dahi, bireyler tarafından, resmi olarak kabul edilmiş olan çevre, eko etiketli bir üründür. Bu aşamadan sonra söz konusu ürün hem ECOmark sertifikasına sahip aynı zamanda da Çevre Etiketi ürününe sahip bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar bu aşamadan sonra, söz konusu ürünlerini gerek ithalatta gerekse de ihracat üzere son derece etkili bir şekilde kullanabilirler. Bu durum neticesinde, elde edilen ürün, yurt içindede gerek satıcı gerekse de alıcı anlamında son derece etkili bir şekilde kabul edilmekte ve satılmakta olan bir ürün olarak karşımıza çıkar. Dünya'nın farklı bölgelerinde de bizde bulunmakta olan TÜRCERT gibi kurumlar bulunmaktadır. Onlarda da isimleri değişmek üzere aynı sistem üzerinden söz konusu etiketleri verebilirler. Bu aşamada özellikle yurt dışında var olan birçok kurum ve dahi firma, söz konusu ülkelerde etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Bu çalışmaları yürütmekte olan bizler gibi kurum ve firmalar her daim, AB ve kendi ülkelerinde bulunmakta olan genelgeler, yazılı belgeler esas alınarak ürünler üzerinde söz konusu çalışmaları yapmaktadırlar. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz söz konusu testler, bu genelgeler itibari ile etkili olarak desteklenmekte ve var olmaktadır.

Ekolojik anlamda çevre etiketi ve dahi eko etiketli ürünlerin yararı, paha biçilemez. Öyle ki söz konusu etikete sahip olan bir ürünün bünyesinde doğaya aşırı derecede zarar verecek bir kimyasal ürünün kullanılması imkansız denebilecek kadar azdır. Bunun yanı sıra, ülkemiz ve Dünya dahilinde, kullanılmakta olan birçok ürün bugün insan, çocuk ve dahi bebek sağlığına zararlıdır. Ayrıca Dünya üzerinde bulunmakta olan biyoçeşitliliğe de ciddi boyutta zarar vermektedir.

Tüm ülkeler ve dahi AB ülkeleri de dahil olmak üzere bu alanda başlatılmış olan Çevre Etiketi uygulamasına etkili bir şekilde destek vermelidirler, vermektedirler. Dünya genelinde çalışmalarını devam ettiren firmalar, çevre ve insanlık açısından bu uygulamaya özen göstermek zorundadırlar.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap