Çevre Etiketli Enerji Firmaları

Dünya genelinde enerji, artık her şey konumuna gelmiş bulunmaktadır. Farklı birçok alanda etkili bir şekilde kullanılmakta olan söz konusu enerji tür ve çeşitleri, günümüzde farklı birçok iş ve alanda etkili olarak tercih edilmektedir. Bu kapsamda enerji kategorileri de gelişmekte olan teknoloji ile son derece ciddi bir düzeyde artış göstermektedir.

Söz konusu olan bir durum belli bir müddet sonra istemsiz olarak çevre kirliliğine ve dahi benzeri durumlara yol açmaya başlamıştır. Ülkemiz dahilinde ve Dünya'da söz konusu durumu önleme amaçlı çalışmalar gerçekleştirmekte olan kurumlar bu alanda genel itibari ile ekolojik vari düşünerek bu alanda etkili bir çalışma içerisine girmişlerdir. Söz konusu çalışma neticesinde kurumlar çevre etiketli olarak enerji firmalarının çalışmalarını sürdürmek istemişlerdir. Bu alanda yapılmakta olan çalışmalar, etkili bir durumda ilerletilerek, söz konusu kurumlar test edilmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Dünya genelinde var olan bu durum son derece etkili bir hal almıştır.

Öyle ki söz konusu enerji kaynaklarının Dünya genelinde ülkelere ve dahi doğaya vermekte olduğu zararın haddi hesabı yoktur. Bu kapsam neticesinde çalışmalarını devam ettirmekte olan bireyler, kurumlar devletlerin ve dahi BM gibi toplu kuruluşların istekleri üzerine, etkili olarak söz konusu ürünlerin, enerji türlerinin çevre etiketli olarak varlıklarını devam ettirmesi kararını kesin ve net olarak almışlardır.

Ülkemiz dahilinde bulunmakta olan enerji firmalarına da tabiri caizse söz konusu olan bu ambargo çok yakın bir tarihte konmuştur. Söz konusu kapsamda etkili bir şekilde çalışmalarını sürdüren enerji firmaları, yakın tarihte çıkarılmış olan yasa neticesinde, artık etkin olarak, firmalarını çevre etiketi kapsamına almaya çalışmaktadırlar. Dünya genelinde, etkili bir şekilde çalışmakta olan birçok firma, söz konusu ürünlerini 19 Ekim 2018 Cuma günü çıkarılmış olan yasa ile birlikte bizlerinde yardımı ile çevre etiketi kapsamına girerek çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Bizler uzun yılardır, etkili olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan, ürünlerin kalite kontrol işlev ve dahi işlemlerini etkin olarak yapabilmekte olan bir firma olarak söz konusu ürünleri kategorilerine uygun bir şekilde, testlere ve dahi deneylere tabi tutmaktayız. Söz konusu olmakta olan test ve deneylerden, etkili bir şekilde, sorunsuz olarak geçen ürünlere tarafımızdan ECOmark sertifikası verilmektedir. Bu anlamda etkili bir şekilde çalışmakta olan firmamızın bünyesinde daima hazır bulundurmakta olduğu söz konusu sertifika, uluslar arası geçerliliği olan bir sertifika olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde, faal bir şekilde işlemlerini sürdüren firmalar, çeşitli birçok enerji üretimi kapsamında var olan çevre etiketii kullanmaktadır. Bu etiket birçok farklı şekilde ve dahi kategoride kullanılmakta olup günümüzde, bu alanda da etkin olarak kullanılmaktadır. Bu etiket kapsamında ürünlerinin üretimlerini gerçekleştirmekte olan firmalar, hiç bir şekilde ekolojik bağlamda ve oranda tehtid oluşturmamaktadırlar. Dünya genelinde etkili olarak çalışmakta olan onlarca firma son derece net olarak çevre etiketi uygulamasına geçiş sağlamışlardır. Söz konusu firmaların sayı oranı ülkemizde de etkili bir konum ve durumdadır.

Bizler bünyemi dahiline gelmekte olan firmaları, etkili olarak söz konusu alanda uzman bilim adamları ve bireylerimiz ile birlikte son derece ciddi sayılabilecek düzeyde belli başlı testlere tabi tutuyoruz. Söz konusu testler kapsamında firmalar ve dahi ürünlerinin, ekolojik anlamda ne durumda olduğunu net olarak kendilerine bildiriyoruz. Söz konusu kurum ve dahi firma etkili bir şekilde bu alanda çalışmalarını sürdürebilecek düzeyde, ekolojik ve dahi çevresel bağlamda zararlı değilse eğer, söz konusu firma hiçbir şekilde, extra teste tabi tutulmadan bünyemiz dahilinde bulunmakta olan, ECOmark sertifikası firmaya verilmektedir. Söz konusu firma, uluslar arası anlamda etkili bir konumda olup firmaları ve dahi ürünleri her daim öne çekebilecek potansiyele sahiptir.

Söz konusu sertifikanın yanı sıra, ülkemiz dahilinde devletin zorunluluk getirdiği çevre etiketi için, EUROLAB bünyesine götürülen firma çeşitli deney, test ve dahi soruşturmaların ardından, olumlu bir sonuç alınır ve onaylanması durumunda işlemlerin büyük çoğunluğunun tamamlandığına dair kesin ve net bir bilgi verebiliriz. Tüm bu işlemlerin sonunda, TÜRCERT'e ürün ve dahi firma etkili bir şekilde götürülür... Sonrasında TÜRCERT kendi bünyesinde etkili olarak söz konusu ürünü, firmayı onaylar... Bu andan itibaren ürün ve dahi firma, resmi olarak çevre etiketlidir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap