Neden Çevre Etiketi?

Neden Çevre Etiketi, bu soruya verilebilecek en güzel cevap, doğal organik ve dahi doğrudan Dünya'dan olduğu için... Nasıl Dünya'dan dediğinizi duyar gibiyim... Öyle işte Dünya'dan, yani hiçbir şekilde, herhangi bir bölgesine konumuna ve dahi yerine, kimyasal bir madde değmemiş. Söz konusu olabilecek insan eli üretilmiş olan, insana ve aynı zamanda da Dünya'ya zararlı herhangi olası bir kimyasal hiç bir şekilde söz konusu olmamıştır.

Dünya genelinde etkili bir şekilde faaliyetlerine devam etmekte olan firmalar, çevre etiketi kapsamında çalıştıkları zaman, birçok açıdan kendileri de dahil inanılmaz bir olumluluk zincirinin içerisinde kendilerine yer buluyorlar. Öyle ki olumlulu zincirinden kastımız son, derece etkili bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmekte olan firmaların, ekolojik ürün ya da çevre etiketli ürün kullanması durumunda, her şeyden önce üretmiş olduğu ürünü çok daha etkili bir şekilde pazarlayabilecek ve pazarlamış oldukları ürün net bir şekilde, hızlı olarak satılabilecektir. Bunun ana nedeni, Birleşmiş Milletler dahil ülkemizde söz konusu Çevre Etiketini, çıkarmış oldukları yasalar ile ve dahi bünyeleri dahilinde bulundurmakta oldukları, yayın organları ile etkili bir şekilde duyurmakta ve desteklemektedirler. Bu durum söz konusu halkın bu uygulamaya karşı ciddi düzeyde olumlu bakmasına sebebiyet vermektedir. Yine bu durum, çevre etiketli ürünleri, son derece etkili kılabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra söz konusu firma, topluma ve kendine katmakta olduğu yararlar haricinde, ekolojik bağlamda da ciddi ve etkili bir işlev gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu işlev, kullanılmış olan ürünlerin atıldığında ya da eskidiğinde, herhangi bir noktada unutulmaya yüz tuttuğunda, ekolojik bağlamda hiçbir şekilde sorun yaratmadığıdır. Öyle ki çevre etiketli ürünler, söz konusu alanlar konusunda çalışmalarını devam ettirmekte olan kurumlar tarafından kontrol aşamasında, bu yönde olmak üzere binlerce teste tabi tutulmaktadır. Bu testler dahilinde ürünler, hiçbir şekilde ekolojik olumsuzluk yaratmamaları üzere olmaları ile ünlüdür. Dünya genelinde varlıklarını sürdürmekte olan üretim yapan firmalar, ekolojik bağlamda sorun yaratabilecek ürünleri artık çok daha dikkatli ve etkili bir şekilde üretmeye başlamışlardır. Bunun en büyük göstergesi de ülkemizde ve Dünya'da neredeyse tüm firmaların gerek ekolojik, gerek biyolojik, gerekse de kendileri açısından ekolojik anlamda son derece ciddi bir pozitiflik durumu var olabilmektedir.

Ülkemizin farklı bölgelerinde etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte olan birçok firmada son dönemde, Devletsel anlamda çıkan resmi çevre etiketi yasası ile birlikte, bu alana geçerek çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Özellikle son dönemde var olan birçok ürüne yerli damgasının vurulması ile ekonomik açıdan etkili hamleler yapılmaya çalışılmıştı. Bugünler, net olarak 19 Ekim 2018 yılında çıkarılmış olan yasa ile birlikte, bireyler, kurumlar ve farklı firmalar bu alana kategoriye ürünlerini taşıyacaklardır.

Bizler, bünyemiz dahilinde uzun yıllardan beridir, farklı alan ve kategorilerden olmak üzere, gelen iş Dünyasına dair ürünleri etkili bir şekilde sertifikalamaktayız. Ve bunun yanı sıra son dönemde çıkan yasa ile birlikte ürünlerinizi, Çevre Etiketli yapabilmeniz konusunda da etkili bir şekilde çalışmalarımıza devam ederek, o ünvanı da aldırmak üzere yardımcı olmaya çalışmaktayız. Günümüze kadar farklı bir çok alanda etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan firmamız, bugün çok daha popüler bir hale gelmiş bulunmaktadır. Öyle yapılan resmi gazetede duyurulmuş olan söz konusu yasa, bizleri de ilgilendirmekte olan son derece önemli bir bilgilendirmedir.

Bu kapsamda elinizde bulundurmakta olduğunuz var olan ürünleri, nasıl ve ne şekilde çevre etiketli ürün ya da ECOmark sertifikalı bir ürün konumuna getirebilirsiniz?

Tüm bu işlemler için söz konusu ürününüzü bizlere getirmeniz yeterli... Bizler var olan ürünü etkili bir şekilde hazırlamakta üzerine net ve kesin olmak üzere uyguladığımız deney ve testler neticesinde, ekolojik bir ürün olup olmadığına dair karar kılabiliyoruz. Bu durum neticesinde söz konusu karar olumlu ise var olan ürün, EUROLAB'a gönderiliyor ve o alanda bulunmakta olan laboratuvarlarda test ediliyor. Söz konusu testlerden de söz konusu olabilecek herhangi bir olumsuzluk çıkmaması durumunda, TÜRCERT tarafından onaylanmak üzere oraya gönderiliyor. Söz konusu kurum, ürünü onayladığı andan itibaren, ürün artık Çevre Etiketli ürün olarak karşımıza çıkarılabilmektedir. Aynı zamanda bizler tarafından ECOmark sertifikası da verilmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap