İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik

Günümüzde iklim değişikliği çok kısa sürelerde meydana gelmektedir. Bu durumun ana nedeni, birçoğumuz bilmekteyiz ki, küresel ısınmadır.

Küresel ısınma neden olur, sorusuna verilebilecek en güzel ve gözde cevap ise, biyoçeşitlilikte azalma olu...

Söz konusu biyoçeşitlilik, canlı çeşitliliği demektir.

Bu alanda var olan azlık ya da yetersizlik genel olarak söz konusu Dünya'nın ekolojik bağlamda dengesini ciddi düzeyde şaşırtır.

Günümüzde ise birleşmiş milleter gibi kurumlar etkili bir şekilde bu durumun çözümünü aramaktadırlar. Söz konusu çözümler kapsamında en başta gelen uygulama ise çevre etiketi uygulamasıdır. Söz konusu çevre etiketi etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmekte olan birçok devletin ve dahi kurumun desteklemekte olduğu bir olgudur.

Bizler, eko etiket firması olarak söz konusu çevre etiketine dair, her şeyi etkili bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu alanda söz konusu olan ürüne dair akıllara gelebilecek, ekolojik bağlamda gereklilik arz edebilecek her türlü testi, deneyi bünyemiz dahilinde bulunmakta olan laboratuvarlarda etkili bir şekilde yapmakta, gerçekleştirmekteyiz. Bu durum Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde yapılmaktadır. Öyle ki bizler bu alanda gerçekleştirmek üzere olduğumuz çalışmalarımızı, AB ve ülkemiz dahilinde söz konusu olan genelgeleri baz alarak etkili bir şekilde yapmaktayız. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu ürün kategorisinde, bulunmakta olan alana göre belli başlı testler uygulamaktayız ürüne... Öyle ki söz konusu olan ürün, makyaj, bağlamında da karşımıza gelebilir, gıda bağlamında da... Bu gibi durumlarda var olan ürünlere etkili bir şekilde, farklı yön ve yöntemlerle deneyler ve dahi testler uygulamaktayız. Bu kapsamda ele alındığında, bünyemiz dahiline getirilmekte olan ürünler, belli başlı testler ve deneylerden geçtikten sonra, herhangi olası bir problem ya da sorun çıkmaması durumunda, ECOmark sertifikası vermekteyiz. Söz konusu sertifika bizim tarafımızdan verilmektedir. Bunun haricinde, yine EUROLAB, tarafından, EUROLAB bünyesinde bulunmakta olan laboratuvarlarda, etkili bir şekilde ürünler kategorisine göre olmakla beraber, test edilmekte deneysel olarak denenmektedir. Bu durum neticesinde, ürün dahilinde, ham maddesinde olası herhangi bir sorun çıkmaması neticesinde ürün sahibine, söz konusu ürünün onaylandığı bilgilendirilmektedir. Tüm bu işlemlerin ardından, var olan ürün, TÜRCERT tarafından onaylandıktan sonra çevre etiketli ürün ünvanını alır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde son derece etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte olan ürün sahipleri, çeşitli firmalara ve dahi devlet bünyesinde var olmakta olan satış merkezlerine etkili bir şekilde ürünü sunabilir. Bu etikete sahip ürün, gerek alıcı gerekse de satıcı firma tarafından daima olumlu karşılanacaktır.

Ekolojik ürünlerin, yani eko etiketli ürünlerin alan ve bölümleri yalnızca gıda üzerine değildir. Öyle ki söz konusu olabilecek tüm kategorilerde etkili bir şekilde ekolojik, doğa dostu ürün üretilebilir. Bu günümüzde, yapılabilir durumda olan bizler ve Dünya için hayli önemli bir şans ve fırsattır. Özellikle 90'lı yıllarda etkili bir şekilde Birleşmiş Milletler tarafından çalışmaları başlatılmış olan çevre etiketi uygulaması günümüzde uluslar arası birçok firmanın katılımı ile de birlikte son derece etkili bir hal almıştır. Bu durumlar, Dünya genelinde, birçok açıdan ciddi düzeyde önem arz etmektedir. Öyle ki çevre etiketi demek, Dünya'nın çok daha etkin ve yaşanılabilir bir yer olmasını verilen zararların önüne geçilmesine yönelik bir uygulamadır. Hepimiz biliyoruz ki bu denli kirlilik, hali hazırda var olan durum ve oranı ile birlikte devam ettiği zaman, söz konusu Dünya çok kısa bir süre sonra çokta yaşanılabilir bir yer olmayacak... Bu yüzdendir ki özellikle çevre etiketi kapsamında, başlatılan çalışmalara etkili olarak katılım sağlamalı yalnızca çevre etiketi, eko etiket kapsamında üretilmekte olan ürünleri tercih etmeliyiz.

Günümüzde, etkili bir şekilde gündem konusu olan çevre etiketinin, insan sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyecektir.

Dünya'nın etkili bölgelerinde faaliyet göstermekte olan birbirinden farklı birçok kurum, kuruluş çevre etiketi konusunda etkin bir çalışma sergilemektedirler. Bu çalışmalar neticesinde birbirinden faklı konumlarda bulunmakta olan bir çok toplum bireyi, etkin olarak söz konusu, eko etiket, çevre etiketi konularında, bilgilenmektedirler. Bu durum ilerleyen dönemde çok daha etkili bir hal alacaktır.

Ekolojik etiket ve dahi, çevre etiketi geleceğin en gözde etiketleri olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadırlar.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap