Dünyada Çevre Etiketi Sistemi

Tüm Dünya genelinde, Çevre etiket konusu söz olduğunda, 1990'lardan gelmekte olan etkili bir birliktelik var. Söz konusu birlikteliğin ana nedeni, Birleşmiş Milletlerin, o yıllarda söz konusu olan insan sağlığına dolaylı ya da direkt olarak zararlı olan ürünlere karşı başlatılmış olan mücadeledir. Bu mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler son derece etkili bir şekilde, kurumları dahilinde bulunmakta olan alanında uzman bireylerce çözüm arayışına girmiştir. İlerleyen dönemlerde, söz konusu olan uzmanlar, yaptıkları çalışmalar neticesinde şöyle bir karara varmışlardır. Artık Dünya genelinde birçok farklı bölgede etkili bir şekilde üretilmekte olan ürünler, çevre etiketleri kapsamında olacaktır.

Çevre etiketlerinden kasıt, üretilmekte olan ürünler, Birleşmiş Milletler tarafından ya da Dünya genelinde var olan belli başlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilebilecek olan bir çeşit onay sertifikası olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen günlerde söz konusu durum hayli etkili bir şekilde devam etmekte olup, günümüzde tüm Dünya'da o günden bugüne tanıtım yapıldığı için çok daha etkili bir konumda gelmiştir. Günümüzde uluslar arası düzeyde var olmakta olan bazı firmalar, etkili bir şekilde söz konusu ürünlerini, çevresel olarak etiketletmişlerdir.

Elinizde var olan ürününüzün söz konusu etiket işlemlerini başlatabilmek için ülkemiz dahilinde, bulunmakta olan firmamıza başvurabilirsiniz. Kurumumuz, sizlerin, etkin bir şekilde vermekte olduğu ürünleri, bünyesi dahilinde, hazırlayarak belli başlı testlere tabi tutarak, ECOmark sertifikası vermektedir. Bu anlamda vermiş olduğumuz söz konusu sertifika son derece ciddi derecede etkinliği olabilmekte olan bir sertifikadır. Öyle ki ürününüz yalnızca bizlerin bünyesinde, yapmış olduğu testlere ya da benzeri deneylere tabi tutulmamaktadır. Bunların haricinde, EUROLAB laboratuvarlarında da etkili bir şekilde kategorisel bağlamda deneylere ve dahi testlere tabi tutulmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığı zaman, ürününüz, EUROLAB testlerinden de ekolojik anlamda başarı ile geçmişse eğer, ilerleyen zaman ve dönemlerde, TÜRCERT'te tarafımızca yollanır... Söz konusu herhangi olası bir sorunla karşılaşılmaması durumunda, çevre etiketli ürün ünvanını alarak, gerekli yerlerde kullanılabilmek amacıyla, ürün sahibine ve dahi ürün üzerine etkili bir şekilde yapıştırılır.

Ekoloji, günümüzde tüm ulusların, insanlığın en gözde ürünü olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Öyle ki birçok açıdan değerlendirildiğinde, her alana ve dahi mesleğe dokunabilen tek bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekoloji, bugün resmi olarak, Biyoloji bilim dalına bağlıdır. Söz konusu dal son derece etkili olabildiği için çok yakın zamanda, Biyoloji biliminin alt dalı olmaktan da çıkabilir... Öyle ki üzerine yapılmakta olan araştırmalar farklı birçok kategoride, bireyleri hayli etkili bir şekilde zorlayabilmekte, üzerine ne kadar çok araştırma yapılırsa yapılsın, her daim yeni sorunlar ya da meraklar üzerine çekebilmekte olan bir bilim olarak kabul edilmektedir.

Öyle ki son dönemde çevre etiketi, eko etiket ve benzeri nesnelerin bu dönemde bu denli aktif olabildikleri dönemde, biyoçeşitlilik, canlıya dair insana dair, son derece etkili elementlerin kimyasal yapıları, etkili bir şekilde incelenmek ve bilinmek zorundadır... Öyle ki olası bir ürün getirildiğinde, söz konusu ürünün yapım aşaması ne şekilde yapıldı, ham maddesi dahilinde neler var, hangi ürünler ile kimyasal tepkimeye sokularak bu ürün elde edildi. Günümüzde farklı birçok alanda etkin olarak yapılmakta olan bu araştırmaların gereği tartışılmazdır... Öyle ki söz konusu ürünün bünyesi dahilinde barındırmakta olduğu, kimyasal maddeler, ya da herhangi bir ürün çeşidi ilerleyen dönemlerde birey, üzerinde çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sorunlardan bazıları; Sağlık açısında bozunum, kalıcı olası hastalık, insanlarda belli başlı tuhaflıklar baş gösterebilmektedir. Bu durumlar genel anlamda göz önünde bulundurularak, söz konusu bilim dalında etkili bir şekilde çalışmaktadır, bilim adamları...

Ekoloji, Dünya üzerinde var olan her şeydir. Birbirinden farklı onlarca bilim dalına ve dahi mesleğe, insana doğrudan, direkt olarak etki edebilen, son derece gözde bir bilim dalıdır. Günümüzde farklı bilim alanlarına mensup olan bireyler dahil, birçok açıdan etkili bir şekilde araştırma yapmakta olan bilim adamları farklı kategorilerde de olsa, etkin olarak, söz konusu bilim dalına ekolojiye, etki edebilmektedir.

Çevre etiketi, Dünya dahilinde uzunca bir süredir etkili bir şekilde uygulanmakta olan bir uygulamadır. Özellikle 90 lı yıllardan bugüne Birleşmiş Milletler desteği ile etkili olarak kullanımına devam edilmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap