Çevre Etiketinin Yararları Nelerdir?

1990'lı yıllarda meydana gelmekte olan ve birçok gıda zehirlenmesi, ya da bazı ürünlerden dolayı insanların, ciddi oranda zarar görmesi, İnsan sağlığını korumaya yönelik uluslar arası kurumların neredeyse tamamını harekete geçirdi... Bu durumun ardından söz konusu kurumların gerçekleştirmekte oldukları katılımlar neticesinde etkili bir şekilde, Birleşmiş Milletler çalışma başlattı. Söz konusu çalışma kapsamında, birçok merdiven kurum ya da ürün üretim merkezlerine tabi olmayan bireyler, firmalar etkili bir şekilde sistem dışına doğru lağvedildi... Bu durum neticesinde, birçok firma doğal olarak Birleşmiş Milletler gözetimine girdi. Birleşmiş Milletlere bağlı olan ya da olmayan tüm kurumlar bir süre sonra, Birleşmiş Milletlerin çıkaracak olduğu eko etiket, çevre etiketi uyarısına anında reaksiyon verdiler ve ürünleri bu alana taşımak üzere faaliyete geçerek çok ciddi düzeyde faydalı ve etkili bir adım attılar... O dönem ve bugün başlatılmakta olan birçok tanıtım ve reklam günümüzde halen etkili bir şekilde devam etmektedir. Ülkemiz dahilinde, son derece etkili olarak çalışmakta olan bünyemizde, bulunan birçok köklü firmada zamanla ürünlerini çevre etiketi, eko etiket kapsamınca üretmeyi esas almışlardır.

Günümüzde ise ilerleyen zaman ve gelişen teknoloji neticesinde, son derece etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan bünyemiz firmaları, yerel küçük olanlarda dahil olmak üzere söz konusu çevre etiketlerine tabi olma amaçlı işlev göstermektedirler.

Ülkemiz ise bu durum üzerine resmi olarak yasasını ilk defa 19 Ekim 2018 Cuma günü yayınlanmış olan resmi gazetesi ile birlikte çıkardı. Söz konusu karar dahilinde, belli şartları taşımakta olan firma ve kurumlara, ürünlere çevre etiketi basabilme yetkisi dolaylı yoldan verilmiştir.

Bizler, ekolojik bağlamda, Dünya'nın farklı bölgelerinde üretilmekte olan ürünleri, etkili bir şekilde, kontrol edebilmekte olan, söz konusu ürünlerin bünyeleri dahilinde hangi ham maddelerin bulunduğunu ortaya çıkaran sonrasında ise, ekolojik anlamda tam not alan ürünleri etkili bir şekilde, deneysel yollar ile test ettikten sonra, eko etiket verdirilmesi yolunda yardımcı olan firmalardan biriyiz.

Bünyemiz dahilinde, kimayagerler, deney uzmanları ve birçok farklı alan ve kategoride uzman bilim adamları bulunmaktadır. Çalışmalarına büyük bir yoğunluk ve sıklıkla devam etmekte olan bilim adamları günler geçtikçe çok daha etkili bir konum ve duruma gelebilmişlerdir. Daimi olarak kendilerini güncellemektedirler.

Bizler ekolojik sorumluluklarımız gereği son derece etkili bir şekilde söz konusu ürünleri araştırmaktayız. Gerek deneysel yollar ile gerekse de laboratuvarsal yöntemler ile... Bu alanda yapmakta olduğumuz çalışmalar, sonuçlandığında, söz konusu ürünler EUROLAB'a gönderilir. EUROLAB ellerine gelmiş olan ürünü, bünyesi dahilinde bulundurmakta olduğu kişilerce etkili bir şekilde söz konusu ürünü kontrol eder. Söz konusu onay EUROLAB bünyesinde geçtikten sonra, TÜRCERT tarafından etkili bir şekilde onaylanır. Ürününüz bu aşamalardan hemen sonra artık çevre etiketli bir ürün olarak karşımıza çıkar. Bizler, sizler tarafından kontrolü istenmek üzere bizlere getirilen ürünün kontrollerini sağlayarak, herhangi bir sorun çıkmadığı durumlarda, mevcut ürüne ECOmark sertifikası veriyoruz. Bu durum neticesinde, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz üzere, EUROLAB etkili bir şekilde ürünü test ediyor. Test edilen ve bizlerin ellerinden çıkan ürün TÜRCERT tarafından onaylanmak üzere yola çıkıyor ve onaylanıyor.

Bünyemiz dahilinde kontrolleri gerçekleştirilmekte olan ürün, kontrol aşamalarına, TS EN ISO 14024 esasları baz alınmak üzere alınıyor. Tüm bunların yanı sıra Avrupayi koşullarda firmamızca etkili bir şekilde, göz önünde bulunduruluyor ve uygulanıyor...

ECOmark sertifikaları dahilinde, kontrol aşamalarınca tutmakta olduğumuz bazı maddeler, genel itibari ile; çevre, çevre bilimi ve dahi biyoçeşitlilik üzerine olmaktadır. Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde çalışmakta olan firmamız, söz konusu ürünleri, ekolojik ve biyolojik bağlamda etkili bir şekilde değerlendirmektedir. Bu kapsamda ele alındığında, ülkemiz dahilinde bulunmakta olan, piyasa düzeyindeki ürünler göz önüne alınacak olursa, ECOmark sertifikalı ürünler hayli hayli etkin bir şekilde, ürün satıcıları ve dahi bilgileri olmaları durumunda ürün alıcıları tarafından etkili bir şekilde, tercih edilmektedir. Bu durum ilerleyen günlerde birçok üründe ECOmark sertifikası, olacağının göstergesidir.

Günümüzde ekoloji her şeydir... Her açıdan ve farklı alandan, birçok bilim dalına etkili bir şekilde dokunabilmektedir. Bu özelliği ile birçok bilim adamı tarafından tercih edilmekte olan bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap