Çevre Etiketinin Sürdürülebilir Ekolojiye Etkileri

Çevre etiketinin günümüz ekolojisine etkisi, ciddi anlamda paha biçilemez. Günümüzde çevre etiketi, ülkemizde ve Dünya'da etkin bir şekilde önerilmekte ve birçok kurum, şirket tarafından kabul edilmekte olan bir konumdadır. Öyle ki özellikle 1990'lı yıllarda birçok kurum ve şirketin üretim kapsamları dahilinde, söz konusu oldukları kirlilik, Birleşmiş Milletleri ve bünyesi dahilinde barındırmakta oldukları, insan sağlığı ve ekolojik döngüye daimi olarak destek vermekte olan kurum ve kuruluşlar, son derece etkili bir şekilde çalışmışlar, o dönem eko etiketi yani çevre etiketini, muhteşem bir reklam portföyü ile son derece etkili bir konuma getirmişlerdir.

Ülkemizde ve Dünya'da farklı alan ve bölgelerde var olan, firmalar çevre etiketi kapsamında çalışmakta olup, ürünlerini, bu şartlar doğrultusunda üretmektedirler.

Geçen yıllar, Dünya genelinde bulunmakta olan toplulukların, belli oranlarda kültürel ve benzeri, gelişimleri dahilinde, son derece etkili bir hal almış olan eko etiket ve çevre etiketi bilgisi insanların, bu anlamda söz konusu uygulamaya destek veriyor olmaları, ülkemizde ve dahi Dünya'da hayli etkili bir duruş oluşturmuştur. Bu durum neticesinde, söz konusu yüksek potansiyele sahip firmalar, üretmekte oldukları ürünleri, belli başlı firmalar, kurumlar aracılığıyla sertifikalandırmak üzere çalışmalara başlamışlardır. Bu durum neticesinde, birçok firma son derece etkili bir şekilde çalışmakta olup, çevre etiketi konusunda, bünyeleri dahilinde, çeşitli deneyler uygulamaktadırlar.

Bizler ise bu alanda uzun yıllardan günümüze son derece etkili bir şekilde çalışmakta olan bir firmayız. Bünyemiz dahilinde barındırmakta, çalıştırmakta olduğumuz bilim adamları ve dahi, profesyonel laborantlar sayesinde, sizlere etkili bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bizler ekolojik dengeyi korumak üzere, devletler topluluğu tarafından oluşturulmuş ve etkin olarak kabul edilmiş olan çevre etiketini, en güzel ve dahi özel şekilde araştırmış olduğumuz ürünlere veriyoruz. Söz konusu ürün sahipleri etkin bir şekilde bizlere getiriyor. Bizler bünyemiz dahilinde var olan deney ve dahi testleri ürünler üzerinde uygulayarak etkili bir şekilde söz konusu ürünü eko etiket maddeleri kapsamında değerlendirmekteyiz. Söz konusu eko etiket kapsamında değerlendirmekte olduğumuz, ürünlerin bünyesi dahilinde ekolojik kapsamda herhangi bir olumsuzluk çıkmadığında, ECOmark sertifikası vermekteyiz. Sonrasında tarafımızdan etkili bir şekilde kontrol edilmiş olan ürün, EUROLAB'a gönderilmekte... Söz konusu ürünü EUROLAB bünyesi dahilinde bulunmakta olan bilim adamları ve dahi laboratuvar teknisyenleri dahilinde etkili bir şekilde incelemektedir. Söz konusu incelemeler, durumunda var olan herhangi bir sorun saptanmaması durumunda, işler etkili bir şekilde TÜRCERT'e aktarılır. Ve TÜRCERT söz konusu ürünü onaylar. O günden itibaren herhangi bir kategoriye dahil olan ürün, çevre etiketli olarak bireylerin, hizmetine girmiş olur. Öyle ki yüksek oranlarda piyasa dahilinde kabul edilir bir duruma gelecektir, sonrasında var olan ürün, etkili bir şekilde, satılacaktır Öyle ki çevre etiketli ürünlerin, reklamları etkili bir şekilde devletler ve ekolojik ürün kurum ve kuruluşlarınca etkili bir şekilde yapılmaktadır. Bu durum neticesinde toplum içerisinde bulunmakta olan müşteriler genel bağlamda çevre etiketli ürünleri tercih etmektedirler.

Ülkemizde ve Dünya'da kabul edilmiş olan kesin ve net bir olgu vardır. Öyle ki bu olgu bireylerin, çevre etiketli ürünlerin hiçbir şekilde, ekolojiye zarar vermediğine dairdir. Bu durum neticesinde etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan firmalar, ellerinde bulundurmakta ya da üretim aşamasında bulunmakta olan ürünlerini bütünüyle, ekolojik kapsamda üretmeye çalışmaktadırlar. Bu durum onların çevre etiketinin öneminin ve egemenliğinin kesin ve net olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Dünyanın etkili firmaları dahilinde görev yapmakta olan bir CEO, çevre etiketinin insanlık, insanlar ve doğa için ne denli önemli olduğunun vurgusunu her daim yapmaktadırlar. Söz konusu olabilecek özel kuruluşlar dahi, bu yönde çalışmalar gerçekleştirmekteyken, bireylerin yani toplumun, çevre etiketsiz ürünlere itibar etmesi akıl karı olmasa gerek...

Ülkemizde de uzunca bir süredir mücadelesi gerek devlet tarafından gerekse de doğaya dair daimi olarak mücadele etmekte olan kurum ve dernekler tarafından verilmektedir. Söz konusu kurumların etkin mücadelesi ve devletimizin bu yönde olumlu tavrı yakın zamanda çevre etiketi olgusunun, 19 Ekim 2018 Cuma günü Resmi gazetede kabul edilmesi ve bildirilmesi, son derece olumlu bir durum olarak kayıtlara geçti. Artık ülkemiz dahilinde birçok firma, kurum kuruluş eko etiketsiz ürün satamayacak.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap