Çevre Etiketinin İnsan Sağlığına Etkileri

Çevre etiketi birçok farklı konuda insanlara, hizmet vermekte olan ve sağlıkları açısından ciddi düzeyde etkinlik gösterebilen bir uygulamadır. Bu uygulama neticesinde etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan gerek Birleşmiş Milletler mensubu gerekse de Devlet nezninde etkinlik gösterebilmekte olan bir çok kurum ve dahi kuruluş, son derece net ve kesin olarak çalışmaktadırlar. Çalışmaları dahilinde, genel bağlamda kamusal reklam olarak bireylere söz konusu, eko etiketin, ne denli faydalı bir uygulama olduğunun anlatmaktan ileri gelir. Dünya'nın ileri firmalarının söz konusu uygulama, etiket kapsamında etkili bir şekilde çalışmakta olduğunu, ürünlerini bu anlam ve bağlamda üretmekte olduklarını bildirmektedirler.

Söz konusu kurumlar, tüketicilerin yanı sıra, etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda üreticilere de şu şekilde seslenmektedirler. Söz konusu bireyler, Bu anlamda seslendikleri üreticilere, ürünlerinin eko etiketli olması durumunda, söz konusu olan satış oranında, ve ürünlerin satışlarını gerçekleştirecek olan firmaların ürünleri daha kolay ve hızlı bir şekilde satabileceğine dair net ve kesin bilgiler vermektedirler.

Bu kapsamda söz konusu ürünü alacak olan birey, firma satış yapma aşamasında çok daha güvenli ve etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, çevre etiketi, eko etiket uygulaması kapsamında, üretilmekte olan söz konusu ürünler hiç bir şekilde, ekolojik anlam ve bağlamda doğaya zarar vermemektedirler. Bu durum neticesinde ülkemiz genelinde, etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olan, ülke genelinde son derece etkili olarak karşımıza çıkmakta olan etko etiket firmasında dilediğiniz zaman, istediğiniz kadar, ürününüzü, etiketletebilirsiniz. Tabi bu durum ve kapsamda söz konusu olabilecek olan, deneyler ve testler, sizlerin ürünleri üzerinde kategori yapılarına göre ayrılarak, etkili bir şekilde uygulanacaktır.

Bu kapsamda kontrol altına alınmakta olan ürünler, çeşitli testlere tabi tutulduktan sonra, ECOmark sertifikası verilmektedir. Söz konusu sertifika dahilinde, EUROLAB tarafından da etkili bir şekilde incelenmekte olan ürün, TÜRCERT tarafından onaylanmak üzere yola çıkarılır. Bu kapsamda herhangi bir sorun çıkmadan, tüm sertifikaları ve dahi onaylamaları almış olan ürün, bu aşamadan sonra, çevre etiketli ya da, eko etiketli ürün olarak isimlendirilecek ve karşımıza bu şekilde çıkarılacaktır. Sonrasında söz konusu ürünün gerek satış aşamasında, gerekse de piyasa dahilin sürme durumlarında, ciddi düzeyde faydası olabilecek sertifikalar, gerek satış konusunda, ürün sahibinin gerekse de, alış yapan müşterinin bütünüyle, memnuniyeti ile sonuçlanacaktır.

Ekolojik ürünlerin, yani eko etiketli ürünlerin alan ve bölümleri yalnızca gıda üzerine değildir. Öyle ki söz konusu olabilecek tüm kategorilerde etkili bir şekilde ekolojik, doğa dostu ürün üretilebilir. Bu günümüzde, yapılabilir durumda olan bizler ve Dünya için hayli önemli bir şans ve fırsattır. Özellikle 90'lı yıllarda etkili bir şekilde Birleşmiş Milletler tarafından çalışmaları başlatılmış olan çevre etiketi uygulaması günümüzde uluslar arası birçok firmanın katılımı ile de birlikte son derece etkili bir hal almıştır. Bu durumlar, Dünya genelinde, birçok açıdan ciddi düzeyde önem arz etmektedir. Öyle ki çevre etiketi demek, Dünya'nın çok daha etkin ve yaşanılabilir bir yer olmasını verilen zararların önüne geçilmesine yönelik bir uygulamadır. Hepimiz biliyoruz ki bu denli kirlilik, hali hazırda var olan durum ve oranı ile birlikte devam ettiği zaman, söz konusu Dünya çok kısa bir süre sonra çokta yaşanılabilir bir yer olmayacak... Bu yüzdendir ki özellikle çevre etiketi kapsamında, başlatılan çalışmalara etkili olarak katılım sağlamalı yalnızca çevre etiketi, eko etiket kapsamında üretilmekte olan ürünleri tercih etmeliyiz.

Günümüzde, etkili bir şekilde gündem konusu olan çevre etiketinin, insan sağlığı açısından faydaları saymakla bitmeyecektir.

Dünya'nın etkili bölgelerinde faaliyet göstermekte olan birbirinden farklı birçok kurum, kuruluş çevre etiketi konusunda etkin bir çalışma sergilemektedirler. Bu çalışmalar neticesinde birbirinden faklı konumlarda bulunmakta olan bir çok toplum bireyi, etkin olarak söz konusu, eko etiket, çevre etiketi konularında, bilgilenmektedirler. Bu durum ilerleyen dönemde çok daha etkili bir hal alacaktır.

Bu alanda ülkemizinde Birleşmiş Milletler gibi uzun bir geçmişi vardır. Bunun kanıtı olarak son dönemde yakın tarihte resmi gazetemizde yapılan açıklama yapılmıştır.

19 Ekim 2018 Cuma günü yapılmış olan açıklamaya çevre etiketi, eko etiket etkili bir şekilde desteklenecek ve gerek üretici gerekse de tüketici net olarak bilgilendirilecektir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap