Çevre Etiketini Nereden Alabilirim?

Çevre etiketini, firmamız dahilinde, ECOmark sertifikası ile birlikte alabilirsiniz. Bizler bünyemiz dahilinde bulunmakta olan, Bilim adamları ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte son derece etkili bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekte olan Çevre etiketi konusunda, EUROLAB ve TÜRCERT öncesi ön ayak olan bir firmayız. Dünya genelinde ve dahi ülkemizde bu alanda faaliyetlerimizi etkin olarak sürdürmekteyiz.

Çevre etiketi almak üzere, bizlere getirilmekte olan ürünler, belli başlı testlerde net bir şekilde geçirilmektedirler. Bu kapsamda son derece profesyonel bir şekilde yapılmakta olan testler ve dahi deneyler, ürünler üzerinde uygulanmaktadır. Bu alanda yapılmakta olan çalışmalar, bütünüyle AB standartlarında denenmekte ve gerçekleştirilmekte olup, son derece önemli belli başlı kurallar çerçevesinde hazırlanmaktadır. Ülkemiz dahilinde, firmasal bağlamda, bu alanda ürünlerini çevre etiketli bir durum getirmemiz için bizlere getirmekte olan sayısız firma bulunmaktadır.

Bizler bu alanda başlattığımız çalışmaları neticelendirdikten sonra, söz konusu üründe herhangi bir problem çıkmaması durumunda, ECOMARK sertifikasını veriyoruz. Bu işlem dahilinden sonra, söz konusu ürün EUROLAB tarafından, EUROLAB bünyesinde bulundurulmakta olan laboratuvarlarca etkili bir şekilde test ediliyor. Bu alanda da var olabilecek herhangi bir sorun çıkmadığında ürünler, etkin olarak, TÜRCERT'e yönlendiriliyor. TÜRCERT kapsamında tekrardan belli başlı testlerden geçmekte olan ürünlere, herhangi bir sorun, sıkıntı çıkmaması durumunda, Çevre Etiketli Ürün ünvanı verilmektedir.

Bu alanda yapılmakta olan çalışmalar neticesinde, özellikle son dönemde gelmekte olan devlet destekleri, söz konusu ürünlerin, gerek satım firmaları gerekse de ürün üreticileri, alıcıları tarafından benimsenmiş ve desteklenmektedir. Bu durum günümüzde var olan çevre kirliliğine ve dahi çeşitli birçok, olaya net olarak duvar çekmiştir. Öyle ki çevre etiketli ürün başlığı altında üretilmekte olan ürünler, tamamı ile çevre dostu olarak üretilmektedirler. Bu anlamda değerlendirildiğinde, ekolojik bağlamda, son derece kabul edilebilir, özellikte olup, gerek Devlet desteğini, gerekse de işin halk ve dahi dernekler boyutundaki desteğini kesin ve net olarak almıştır.

Öyle ki ülkemiz dahilinde söz konusu etikete en net ve kesin destek, geçtiğimiz günlerde; 19 Ekim 2018 tarihinde devletimiz resmi gazetesinde verilmiştir. Bu alanda yapılmakta olan açıklama neticesinde bireyler ve dahi ürün satıcıları daimi olarak çevre etiketli ürünlere yönelik işlem yapacaklardır. Bu kapsamda yapılan bu açıklama neticesinde birçok kurum ve dahi firma etkili bir şekilde, ürünleri üzerinde net olarak değişiklik yapma yönüne gittiler. Bu durum neticesinde, bünyemiz dahiline gelmekte olan onlarca farklı kategoride ürün, etkili bir şekilde deney ve testlere sokularak uygun bulunanlara, çevre etiketi yol net olarak açıldı. Uygun bulunmayan ürünlere, tarafımızdan, ürün sahibine kesin ve net olarak bir bilgilendirilme yapıldı. Bu bilgilendirme kapsamında çalışmalarını sürdürmekte olan ürün sahipleri, ürünleri nasıl ve ne şekilde ekolojik ürün haline getirebileceklerini de tarafımızdan öğrenmiş olmaktadırlar.

Çevre duyarlılığı ve ekolojik anlamda çevre etiketi, son derece önemli ve nettir. Çevre etiketi bireyleri, ekolojik Dünya'yı bütünüyle kapsamış hiç bir alana, hiç bir bölge ve kategoriye zarar vermemekle birlikte söz konusu etikete sahip ürünler, ekolojik anlamda, doğasal olarak Dünya'ya karışarak kendisine yer bulmaktadır.

Çevre etiketli ürün, kapsamında satılmakta olan hiçbir ürün, hiçbir şekilde, doğaya zarar verecek tür ve yapıda üretilemez. Bu alanda üretilmekte olan herhangi varsayılan ürün, yapılan test ve deneyler sonucunda, söz konusu etiketi hiç bir şekilde alamaz...

Bünyemiz dahlinde değerlendirilmekte olan ürünler, genel olarak TS EN ISO 14024 esasları baz alınarak yapılmakta, net olarak bünyemiz dahilinde faaliyet göstermekte olan bireyler tarafından değerlendirilmektedir.

Günümüzde, tüm firmaların özellikle de, kurumsal bağlamda Dünya'ya mal olmuş firmaların, tek bir gerçeği vardır. Söz konusu firmalar, etkili bir şekilde, çevre etiketi kapsamında ürünleri alabilmek için, tamamen biyolojik ve dahi ekolojik olmak üzere, üretilmeye çalışılmaktadır. Bu alanda var olan gerek Avrupa'da, gerekse de Dünya'da ve dahi ülkemizde üretilmekte olan ürün çeşitleri, artık kesin ve net olarak çevre etiketi denetçileri tarafından denetlenecektir. Özellikle de söz konusu isim adı altında, satış yapmaya çalışan fakat, ürünlerin çevre etiketli olmaması durumu, özellikle ürünün satışını gerçekleştirmekte olan firma yetkilisine ciddi sorunlar yaratacaktır. Gelecek Çevre Etiketli ürünlerde yanadır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap