Çevre Etiketi ve Ekoloji

Çevre Etiketi ve Ekoloji konusu, yakın tarihte de Dünya gündemine oturmuştur. Söz konusu firmalar etkili bir şekilde 90 lı yıllarda faal olarak çalışmaktayken, o dönem hali hazırda günümüzde de zaman zaman var olmakta olan sorunlar gibi bir takım, zararlı ürün üretimleri olmuştur.

O dönemde bazı büyük üretim firmalarının da söz konusu olaya adı karışınca, duruma dönemin BM kurumları etkili bir şekilde el atmıştır. Bu durum neticesinde, bireyler farklı kategorilerde üretilmekte olan ürünlerin, etkili bir şekilde Devletler ya da yine Devletlerin oluşturmuş oldukları bir komisyon yardımı ile söz konusu, ürünlerin kontrolü kabul edilmiştir. Öyle ki geçen yasada, var olan konular, son derece etkili bir şekilde dönemin başvuran devletleri tarafından alınmıştır. Gerek ekolojik anlamda ve dahi, biyolojik anlamda yaşamakta olduğumuz Dünya'ya üzerinde ki insanlara zarar vermeyecek olan ürünlerin, üretiminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda birçok ülke ilerleyen zamanlarda, söz konusu kararı, ülkeleri dahilinde, Çevre Etiketi adı altında kullanarak belli başlı yasalar çıkarmışlardır. Bu yasalar, son derece etkili bir şekilde ülkemiz dahilinde de uygulanmaya yakın bir tarih olan 19 Ekim 2018 Cuma günü, belirtilmiştir. Bu durum neticesinde, çalışmalarına devam etmekte olan firmalar, ülkemiz üzerinde artık söz konusu ürünleri, Devlet nezninde bulunmakta olan kurumlara ya da, yine onaylanmış olan çevre etiketi verebilmek yetkisine sahip özel kurumlara başvurarak, alabileceklerdir. Bu kapsamda etkili olarak çalışmalarına devam etmekte olan çeşitli birçok firma, bizim bünyemiz dahilinde, Çevre Etiketlerine dolaylı olarak da olsa net bir şekilde kavuşabilmektedir. Çevre etiketinin yanı sıra, bünyemiz dahilinde verilmekte olan ve aynı zamanda, AB geçerlilik sertifikalarından bir tanesi olan ECOmark sertifikasını da beraberinde alabilmektesiniz.

Çevre etiketleri, ekolojik anlamda ele alındığında son derece önemli bir hal almaktadırlar. Öyle ki söz konusu kurum ve kuruluşlar, etkili bir şekilde, çevre etiketli ürünlerin ekolojik bağlamda son derece etkili konumlarda olmasını istemektedirler. Bu alanda son derece faal olarak çalışmalarını devam ettirmekte olan firmalar, söz konusu çalışmaları sırasında bünyeleri dahilinde bulunmak ya da bulundurmakta oldukları ürünleri, ekolojik anlamda sorunsuz bir şekilde olmasına kesin ve net bir tavırla dikkat etmektedirler. Bu durum neticesinde, ülkemizde ve Dünya'da son derece etkili bir şekilde faal olarak çalışan çevre etiketi konusunda öncü firmalar ve bizler, bünyemizde bulundurmakta olduğumuz bilim adamları ve alanında ciddi düzeyde uzman bireyler ile, kategorisel bağlamda ürünleri değerlendirmekteyiz. Kategorisel bağlamda söz konusu ürünlerin, değerlendirilmesi, ürünler üzerine yapılmakta olan testlerin ve dahi deneylerin kesin sonuç vermesi ile alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde ve dahi ülkemizde etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte olan firmalar, son derece etkili olarak çalışmalarını devam ettirmekte olup, bünyeleri dahilinde kabul gördükleri, söz konusu ürünleri düzeltme ve çalıştırma işlevlerini, etkili bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Öyle ki bizler, söz konusu ürünlerin kontrol bakım ve geliştirme alanlarında, AB ve dahi ülkemizde bulunmakta olan belgeleri varsayarak hareket etmekteyiz. Söz konusu genelge kapsamında etkili bir şekilde çalışmakta olan firmamız, bünyemize getirilmekte olan ürünlerin kontrol aşamasından sonra, olumlu olması durumunda söz konusu ürüne, Dünya genelinde geçerliliği olmakta olan ECOmark sertifikasını vermekteyiz. Bu andan itibaren var olan ürün, kesin ve net bir şekilde, ekolojik bağlamda bütünüyle etkin olabilmek için etkili olarak EUROLAB laboratuvarlarında, kategorisel anlamda test edilmektedir. Bu kurum dahilinde farklı birçok alanda etkili bir şekilde testlere tabi tutulmakta olan söz konusu, ürünler, kabul görüldüğü andan itibaren, TÜRCERT tarafından onaylanmaktadır. TÜRCERT tarafından onay alan söz konusu ürün, son derece etkili bir konuma gelmiş olup, Çevre Etiketli Ürün ünvanını almıştır. Bu durum neticesinde, ürün sahipleri, var olan ürünlerini etkili bir şekilde pazarlamaya başlamışlardır. Söz konusu pazarlama kapsamında, ellerinde bulundurmakta oldukları ürünler, çevre etiketli ürün olmasında dolayı her daim, beğenilmekte ve tercih edilmekte olan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya'nın farklı bölgelerinde de özellikle de son dönemde gelişmekte olan sosyal olaylar neticesinde, bu şekilde ilerlemektedir. Ürün onayları da ülkemiz dahilinde olduğu üzere, söz konusu Dünya ülkelerinde de bu şekilde olmaktadır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap