Çevre Etiketi Standardı

Söz konusu standart, dünya genelinde bilinmektedir.Öyle ki çevre etiketi demek, çevreye dair her şey demektir. Bu alanda, son derece kaliteli bir şekilde çalışmakta olan bizler uzunca bir süredir, eko etiket ve dahi ECOmark gibi sertifikaları firmalara vermekteyiz. Söz konusu alanlarda etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olan firmalar, ürünlerini sertifikalandırmak üzere bizlere getirirler, bizler etkin olarak bünyemiz dahilinde bulunmakta olan bilim adamlarımızın yanı sıra kalifiye elemanlarımız sayesinde sizlere etkili bir şekilde hizmet verir söz konusu ürünleri araştırırız. Araştırmaya tabi tutulan ürünler, farklı alanlarda etkili olarak değerlendirilmekte olup, kimyasal anlamda detaylı olarak incelenirler. Bu anlamda incelenen ürünlerde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, söz konusu ürüne ve dahi firmaya bizler, bünyemiz dahilinde bulunmakta olan ECOmark sertifikasını veririz. Bu anlamda verilmekte olan sertifika haricinde, söz konusu bireyler, çevre etiketini alabilmek için, bizim takibimizde ve desteğimizle, EUROLAB laboratuvarlarına giderler. Bu alanda çalışmalarını sürdürmekte olan EUROLAB söz konusu ürünü kategorisel bağlamda ciddi ve etkili testlere tabi tutar. Bu işlevlerin haricinde, söz konusu üründen olumlu bir cevap gelmesi durumunda, bireyler, ürünü TÜRCERT'e götürürler. TÜRCERT onayladığı andan itibaren var olan ürün, artık çevre etiketlidir.

Çevre Etiketi Standardı, günümüzde birçok firmaya, ürüne ve dahi çeşitli kategorilere göre etkili bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu duruma örnek olarak verebileceğimiz, birçok farklı kategori bulunmaktadır. Örneğin, gıda firmaları ve dahi ürünlerinin almakta oldukları Çevre Etiketi Standartları herhangi bir enerji firmasını almakta olduğu çevre etiketi ile hiç bir şekilde aynı değildir. Bu durum neticesinde, söz konusu standartlar, kurumlara ve çeşitli durumlara göre ciddi oranda farklılık gösterebilmektedir.

Tüm bu farklılıklara rağmen, Çevre Etiketi Standartlarını genel anlamda ele alacak olursa eğer;

Çevre etiketi kapsamına alınmakta olan ürünler hiç bir şekilde ekolojik anlamda, Dünya'ya ve dahi doğaya zarar verecek herhangi bir durum ve konumda bulunmaz. Bunların yanı sıra üretilmekte olan ürünler detaylı bir şekilde incelenir ve birbirinden tamamen farklı olmak üzere birçok teste tabi tutulurlar. Bu durum ülkemiz genelinde var olamakta olan sayısız firma içinde geçerlidir.

Devlet neznin de yakın tarihte yapılmakta olan birçok kurum ve dahi kuruluş son derece etkili bir şekilde, denetime tabi tutulmakta ve çevre etiketi kapsamında ürünlerini üretmektedir. Ayrıca yakın zamanda yapılmış olan, yasa gereğince bireyler, ciddi düzeyde anlamlı bir şekilde çalışmaktadırlar.Söz konusu yasa kapsamında, artık ülke genelinde bütün ürünler belli oranda, çevre etiketi kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu çevre etiketi uygulaması bünyesinde çalışmak isteyen firmalar devlet bünyesinde, faaliyet göstermekte olan farklı programlara başvurabilirler. Bu alanda ciddi düzeyde etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olan farklı kurumlar dahilinde, söz konusu çevre etiketi uygulamasına başvurabilirler. Dünya'nın farklı bölgelerinde etkili bir şekilde çalışmakta olan onlarca ülke ve dahi firma bizim ülkemizde olduğu gibi bu alanda, çevre etiketi uygulamasını kabul etmiş ve etkili bir şekilde uygulamaktadır.

Günümüzde, son derece etkin bir şekilde çalışmakta olan bir çok orta düzey fabrika işlemleri dahilinde kullanmakta oldukları, söz konusu ürünlerin ham maddelerini etki oranlarını ve dahi bu ham maddelerin, diğer başka maddeler ile kimyasal tepkimesi sonucu ne gibi sonuçlar doğabileceğini, tahmin edememektedirler. Bu alanda etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan firmalar, söz konusu ürün üretim dahilinde, özellikle son yıllarda, kullandıkları maddelere az da olsa dikkat etmeye detaylı ve etkili şekilde, araştırmaya başladılar. Fakat Dünya genelinde, onlarca merdiven altı fabrikanın var olduğunu sayarsak, durumun kontrol altına alınması hayli zor denebilir.

Artık günümüz dahilinde, birçok ürün üretim yeri etkin bir şekilde kontrol edilmeye çalışılmayacak. Bunun yanı sıra, söz konusu ürünlerin piyasaya sürülmesi ve dahi güvenilirlik için artı puan kazandırabilecek bir uygulama sunuldu. Bu uygulamanın genel adı Çevre Etiketi'dir. Eko etiket kapsamına uyumlu ya da değil, olarak kesin bir cevap verilmektedir. Bu durum oldukça etkili bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bireyler ürünlerini getirmekte fakat ekolojik kapsama uyumlu olmadığına inanmamaktadır. Söz konusu testler neticesinde çok farklı şekiller ile değerlendirilmekte olan ürünlerinizin sizlere, kesin ve net olarak sonuçları bildirilmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap