Çevre Etiketi Prensipleri

Çevre Etiketi Prensipleri, özellikle son zamanlarda son derece profesyonel bir uygulama olduğundan ötürü sürekli olarak konuşulmakta olan bir olgudur. Söz konusu prensipler;

-Çevre etiketli ürünlerin, kalitelerinden, orijinal ve dahi organikliğinden kesinlikle ödün vermemeleri...

-Söz konusu etikete direkt olarak sahip olmuş olan ürünlerin, ekolojik anlamda, Dünya üzerinde hiçbir bölgede herhangi bir şekilde tehtid oluşturmamaları kesinleştirilmiştir.

Dünya genelinde, son derece etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olan onlarca firma ve kurum çevre etiketli olarak pazarlanacak olan ürünlerin, bünyeleri dahilinde yaptıkları çalışmaları bu amaca ve yöne, yönelik yapmaktadırlar.

Tüm bunların neticesinde, ülkemizde ve dahi Dünya'da etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olan onlarca firma, bu yönde çalışmakta olup, çevre etiketli ürünleri, ekolojik bağlamda, tekrar dönüşebileceklerine kesin gözüyle bakmaktadırlar. Bu yönde söz konusu, çevre etiket kapsamına girdirilmesi, düşünülen ürünleri, bu şekilde değerlendirmektedirler.

Son dönemde Dünya üzerinde, ekolojik bağlamda, Dünya'ya ciddi düzeyde zarar vermekte olan bir çok ürün üretilmekte... Öyle ki söz konusu ürünlerin üretimi dahilinde, yapılan çalışmalardan emin olan ürün sahibi, ürününün çevreye ve dahi doğaya zarar verdiğinin bilincinde olmadan bu yönde ürünler üretmeye devam etmektedir.

Söz konusu ürünleri etkili bir şekilde üretmekte olan ürün sahipleri, ürünleri bünyesinde kullandıkları, elementlerin ve dahi farklı maddelerin, bir araya geldikleri durumda, ne gibi etkileşimler içerisinde gireceklerini tahmin edememekte, bilmemektedirler !

Bu duruma ülkemizinde son dönemde katılmış olduğu, çevre etiketi uygulaması kesin ve net bir şekilde son verecektir. Öyle ki söz konusu uygulama kapsamında üretilmekte ve halka sunulmakta olan söz konusu bütün ürünler, etkili bir şekilde çok daha önceden devlet ve dahi bazı özel yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, etkili bir şekilde belirlenecek, kontrol edilerek piyasaya sürülecektir. Dünya genelinde bu anlamda çalışmalarına devam etmekte olan birçok firma devletler bünyesinde anlaşılmış olan oranlara ve dahi kurallara göre ürünlerini ayarlamakta ve üretmektedir. Ülkemizde ise yakın tarihte çıkan yasa, 19 Ekim 2018 Cuma günü yürürlüğe, girdiği resmi gazete aracılığı ile duyurulan yasa ülke genelinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Öyle ki söz konusu yasa kapsamında, bireyler, hiçbir zaman hiçbir şekilde, gıda ya da farklı herhangi bir ürün kategorisinde, ürün satamayacak olup, ellerinde bulundukları ürünleri de belli başlı kurumlar aracılığı ile çevre etiketli durumuna getirerek etkili bir şekilde satışlarına başlayabileceklerdir.

Ülkemizde, özellikle son dönemde gündeme gelmiş, oturmuş olan söz konusu çevre etiketi konusu, gerek prensip bağlamında gerekse de, yine söz konusu prensiplerin uygulanmasında, son derece önemli konum ve durumda faaliyet göstermektedir. Bu durum, ülkemizin farklı bölgelerinde, birçok resmi ve etkili büyüklükteki firmaların, satış oranında artışların ve hızlı bir şekilde satış işlemlerinin gerçekleşmesi gerçeği ile, etkili olarak çevre etiketi ile birlikte çalışmalarını sürdürmekte üzere çalışmalara başlamışlardır.

Bünyemiz dahilinde, etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olan çalışanlarımız, bilim adaları ve laboratuvar teknisyenlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda bünyemizde getirilmekte olan ürünleri etkili bir şekilde, tarafımızca kontrol etmekteyiz. Söz konusu kontroller dahilinde, ürünleri kategorilerine göre baz alarak farklı testler ve dahi deneyler aracılığı ile etkili bir şekilde, kontrollerini sağlamakta ve çalışmalarımızı bu çizgide sürdürmekteyiz. Tüm Dünya genelinde, var olan uygulamalar etkili bir şekilde ülkemiz dahilinde bizim bünyemizde de uygulanmaktadır. Birçok farklı alan ve kategoride uygulamakta olduğumuz söz konusu çalışmalar neticesinde elimizde bulundurmakta olduğumuz üründe, herhangi bir sorsun çıkmaması durumunda, tarafımızdan, ürüne ECOmark sertifikası verilmektedir. Söz konusu sertifika bünyemiz dahilinden ürün sahibi firmalara etkin olarak verilir. Hemen ardından, söz konusu sertifika verildikten belli bir süre sonra, var olan ürün, EUROLAB, laboratuvarlarından test edilmek üzere, yola çıkar. Söz konusu ürünler, etkili bir şekilde, söz konusu laboratuvarlarda test edilir. Ürünlerin kategorilerine uygun uygulanmakta olan testler neticesinde tarafımızdan söz konusu ürünler tescillendirilmekte olup, etkili bir şekilde ürün sahiplerine bilgi verilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra, EUROLAB, laboratuvarlarından etkin olarak geçmiş olan ürün, TÜRCERT'E onaylanmak üzere gönderilir. Bu durum ardından TÜRCERT tarafından onaylanan ürün, artık resmi olarak, çevre etiketli ürün, kapsamında, alıcı ve satıcı tarafından da etkili bir şekilde kabul edilmiş olarak karşımıza çıkabilmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap