Çevre Etiketi Nedir?

Çevre Etiketi, ülkemizde ve Dünya üzerinde bulunmakta olan söz konusu ürünlerin, kategori fark etmeksizin, o ürünlerin kaliteleri ve güvenilirlikleri hakkında satın alacak olan müşteriye etkili bir şekilde güven vermek amacı ile oluşturulmuş olan bir çeşit, ürün etikedir.

Söz konusu etiketi, Dünya genelinde gerek Devlet eli ile gerekse de, ciddi anlamda Devlet tarafından ya da uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmekte olan, özel kurumlar verebilmektedir. Özel kurumlar dahilinde ya da Devletler bünyesinde verilmekte olan Çevre etiketi ya da bir diğer adı ile eko etiket, tüm Dünyaca desteklenmekte ve kabul görülmekte olan bir uygulamadır.

Son dönemde özellikle ekolojik bağlamda artan kirlilik bireyleri, bireylerin yaşamakta oldukları yerleri hayli kötü bir duruma sokmuştur. Bu durum neticesinde özellikle çevre bilimi uzmanları tarafından başlatılan seferberlik sayesinde, 1990 lı yıllarda etkin bir şekilde, faaliyet gösteren, Birleşmiş Milletler, konuya el atmış ve herhangi bir fabrika da üretilmekte olan söz konusu ürünlerin çevre etiketi, eko etiket basılması gerekliliğini tüm Dünya'ya duyurmuştur. O günden bugüne etkili bir şekilde birçok farklı alan ve kategoride bulunmakta olan, firma bünyesi dahilinde bulundurmakta olduğu ürünlerini bu alana kaydırmaya başlamıştır. Bu alanlara ürünlerini kaydırmakta olan firmalar, çevre etiketlerinin ve dahi eko etiketin hayli etkili bir şekilde reklamını yaptıkları için ilerleyen dönemlerde üretilmekte olan tüm ürünler, çevre etiketli olarak üretilmeye başlanmıştır ve bu durum günümüzde hayli işlerlik kazanmıştır.

Ülkemizde de yakın zamanda resmi gazete dahilinde çıkarılmış olan resmi habere göre, çevre etiketli yani eko etiketli ürünler etkili bir şekilde birçok açıdan desteklenmekte olup, söz konusu ürünleri alacak olan bireylerin bu yönde alışveriş yapmaları istenmektedir.

Dünya'nın farklı bölgelerinde etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan aynı zamanda ülkemiz dahilinde de etkin olarak faaliyet göstermekte olan firmalar bulunmaktadır. Resmi gazete gereği, söz konusu kurumlar, etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek bu alanlarda çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Resmi gazetede yer alan çevre etiketi konusu hayli etkili olmuştur. Öyle ki birçok firma ve kurum bu durumu emir olarak telakki etmiştir. Bu durum neticesinde ülkemiz dahilinde bulunmakta olan birçok firmaya, firmamız dahilinde, söz konusu firmaların ürünlerine çevre etiketi, eko etiket konusunda yardımcı olmaktayız. Söz konusu firmalar etkili bir şekilde getirmiş oldukları, ürünlerini bünyemiz dahilinde kontrol ederek, belli başlı testlerden geçirmekteyiz. Bu alanda uygulamakta olduğumuz testler, Dünya üzerinde geçerli olmakta olan resmi kaideler baz alınarak yapılmaktadır. Söz konusu testlerin uygulama aşamasında, farklı kategorilerde bulunmakta olan ürünler, spesifik bir şekilde incelenmektedir. Yani her alan ve dahi kategoride bulunmakta olan ürünler, kategorilerine göre incelenmektedir. Bu durum söz konusu ürünlerin çevre etiketi kaidelerince etkili bir şekilde ele alındığının bir göstergesidir. Yalnızca kendi alanında testlere tabi tutulan ürünler, eko etiketsel bağlamda etkili bir düzeyde testlere tabi tutulmuş olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Bünyemiz dahilinde belli aşamalarda, farklı türlerde söz konusu olan ürünlere, ECOmark sertifikası veriyoruz. Söz konusu sertifika dahilinde bireyler, firmalar bünyeleri dahilinde üretmekte oldukları ürünleri piayasaya çok daha değerli ve kabul edilir, olarak sunabiliyorlar. Bizim tarafımızdan ekolojik bağlamda, sorun bulunmayan ürünler, eko etiket açısından kabul edilebilir ürün olarak karşımıza çıkarılıyor. Bu kapsamda ele alınan ürün, EUROLAB bünyesinde test edilmek üzere, gönderiliyor. EUROLAB söz konusu ürünü farklı birçok alanda uygulamakta olduğu testler kapsamında, değerlendiriyor ve kabul ediyor. Bu işlemlerin ardından ,yapılan değerlendirme, TÜRCERT tarafından kesin ve net olarak onaylanmanın hemen ardından söz konusu ürüne etkili bir şekilde, eko etiket, çevre etiketi basılıyor.

Bu kapsamda yukarıda bahsetmekte olduğumuz, süreç sizlere, oldukça uzun bir süreç olarak gelebilir. Fakat işlem süreleri ve süreçleri, deneyler her şey hali hazırda kurulu bir sistem dahilinde işlediği için, elinizde bulundurmakta olduğunuz ürününüze, kısa zamanda net bir cevap verilmektedir. Eko etiket kapsamına uyumlu ya da değil, olarak kesin bir cevap verilmektedir. Bu durum oldukça etkili bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bireyler ürünlerini getirmekte fakat ekolojik kapsama uyumlu olmadığına inanmamaktadır. Söz konusu testler neticesinde çok farklı şekiller ile değerlendirilmekte olan ürünlerinizin sizlere, kesin ve net olarak sonuçları bildirilmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap