Hangi Kuruluşlar Çevre Etiketi Alabilir?

Hangi kuruluşlar, çevre etiketi alabilir sorusu, günümüzün en popüler soruları arasında bulunmaktadır. Öyle ki gıda sektöründe, etkili bir şekilde faaliyet göstermekte olan her firma, kurum ve dahi kuruluş alabilmektedir. Bunu birçoğumuz bilmekteyiz... Fakat gıdasal ürünlerin yanı sıra uygulanmakta olan birçok farklı üründe etkili bir şekilde Çevre etiketi ya da ECOmark sertifikası alabilirler. Öyle ki ECOmark sertifikası vermekte olan bizler, bünyemizde bulundurmakta olduğumuz alanlarına göre, kategorilere ayrılmış olan onlarca bilim adamı ile, sizlerin getirmekte olduğunuz, ürünlerinizi kategorilendirerek inceliyoruz. Ayrıca, söz konusu ürünlerin yapılarına göre, bünyemiz dahilinde hazırlanmış olan testleri, deneyleri ona göre sunuyor ve uyguluyoruz... Ürününüzün bütünüyle tabiattan yani, doğadan olması, söz konusu ürünü, etkili bir ürün olarak kılar. Öyle ki birçok birey farklı alanlarda etkili bir şekilde, Ekolojik ürün sertifikası almış olan ürünleri tercih etmektedir. Bizler bünyemiz dahilinde deney ve testlere tabi tutmuş olduğumuz ürünlerinizi, başarılı, sorunsuz olması olunması durumunda, ECOmark sertifikası veriyoruz. Bu durum neticesinde son derece etkili bir şekilde faaliyet gösteren çalışanlarımız, ürünün EUROLAB tarafından test edilmesini takip ediyorlar. Bu durum sona erdikten belli bir süre sonra, ürün EUROLAB tarafından onaylanmışsa eğer, TÜRCERT tarafından onaylanmak üzere yola çıkıyor ve ürününüz bütünüyle ekolojik ürün olarak varlık gösteriyor. Dünya'nın farklı bölgelerinde bu şekilde çalışmakta olan sayısız firma bulunmaktadır. Nispeten bazıları devlet destekli olmakla beraber son derece etkin kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Sözün özü her alan ve kategoriden ürün, üretimi yapmakta olan birey, kurum ve firmalar diledikleri zaman, söz konusu kurumlara giderek çevre etiketi başvurusunda bulunabilirler. Bizler bünyemiz dahilinde her yıl binlerce ürünü çevre etiketi kapsamında değerlendirmekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu alanda, tecrübeli olan onlarca birey bünyemiz dahilinde çalışmaktadır.

Dünya'nın farklı bölgelerinde son derece etkili bir şekilde, çalışmalarını sürdüren Bilim Adamları, son dönemde gündeme gelen çevre etiketi konusu neticesinde, çalışmalarını artırarak devam ettirmektedirler. Bu çalışmalardan bir çoğu biyoçeşitlilik canlılar arası etkileşim ya da Dünya üzerinde bulunmakta olan elementler arası etkileşim konusunda yapılmakta olan çalışmaların sayısı, inanılmaz düzeyde artmaktadır. Bu açıdan ele alındığında verilmekte olan devlet ve Birleşmiş Milletler bünyesi dahilindeki kurumların desteği son derece önemli olmaktadır.

Ülkemizde de, etkili bir şekilde, ekolojik ürün üzerine gidilmektedir, son dönemde. Bunun en büyük göstergesi, 19 Ekim 2018 Cuma günü verilen karardır. Söz konusu karar, etkili bir şekilde ülkemizde dahilinde uygulanmaya başlanmış olan çevre etiketi kararıdır.

Bünyemiz dahilinde bulunmakta olan onlarca firma, kurum ve kuruluş özellikle de gıda sektörü, çevresel bazda ürünleri çevre etiketi kapsamına etkili bir şekilde sokmaya başlamışlardır.

Bizler ECOmark sertifikası vermekte olan bir firmayız. Bünyemize getirilmekte olan ürünleri, yine etkili bir şekilde bünyemiz dahilinde test eder, ürün kategorisine göre çeşitli birçok, deneyden geçiririz. Bu işlemler dahilinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, söz konusu ürün, EUROLAB tarafından kontrol, test edilir. Onaylanması neticesinde ise TÜRCERT tarafından resmi bir şekilde onaylanmakta olan ürün, artık bütünüyle, ECOmark, çevre etiketi ya da, eko etiket ünvanları almış bulunuyor.

Dünya genelinde bu şekilde çalışmalarını sürdürmekte olan firmalar, etkili bir şekilde söz konusu ürünleri test ediyorlar, fakat yapamadıkları ya da yapmadıkları asıl şey, ürünleri kategorilerine spesifik olarak değerlendiremiyorlar. Bizler bünyemiz dahilinde bulunan söz konusu ürünleri etkili bir şekilde değerlendirmekte olup, tamamıyla kategorilerine ayırarak test ediyoruz.

Birçok açıdan etkin bir konum ve durumda bulunmakta olan söz konusu firmamız, ECOmark sertifikası vermekte olan ve aklınıza gelmiş ya da gelebilecek olan her türlü ürünü kullanmış, kullanmakta, kategorilerine göre değerlendirmekte olan bir firmadır.

ECOmark sertifikası vermekte olan firmamız, deney, denetim aşamasında, daimi olarak Dünya üzerinde geçerli olmakta olan kaideleri baz almaktadır. Bu açıdan ele alındığında bünyemiz dahilinde, söz konusu olan ürünler, çevre duyarlılığı, kimyasal girdiler ya da biyobozunurluk gibi birçok farklı alanda etkili bir şekilde testlere deneylere tabi tutulmaktadırlar. Söz konusu deneyler, kategorilere, göre oluşturulmakta, tercih edilmekte olup, bireylerin, firmaların ya da kurumların ürünlerinin içeriklerinin tam ve net olarak bilinmesini saptamak üzere oluşturulmaktadır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap