Çevresel Performans Değerlendirmesi

Gündeme bomba gibi düşmekte olan söz konusu çevre etiketi uygulaması, geleceğin gözde uygulamalarından bir tanesi konumunda...

Öyle ki yakın zamanda faaliyet göstermekte olan devletimiz, bünyesi dahilinde bir adet, yasa yayınladı. Çevre Etiketi Yasası... Söz konusu yasa kapsamında, var olan çevre performans değerlendirmeleri neticesinde bireyler bu yasayı etkili bir şekilde korumaktadırlar. Öyle ki çevresel açıdan son derece etkili ve gözde bir uygulamadır. Ekolojik bağlamda önemli bir konum ve durumda olan yasa, Dünya'nın gözde uygulamaları arasındadır.

19 Ekim 2018 Cuma günü ülkemiz dahilinde söz konusu olan Çevre Etiketi Belgelendirme kabulü resmi gazetede, yine aynı tarihte yayınlanarak kabul edilmiştir. Ülkemiz dahilinde özellikle de resmi firma ve kurum dahilinde satılmakta olan ürünler çevre etiketlerine tabi tutulacaktır. Bu kapsamda çıkarılmış ve yayınlanmış olan yasa gereği, bir çok kurum ve firma, etkili bir şekilde ellerinde bulundurmakta oldukları ürünleri ve dahi üretimlerini hali hazırda gerçekleştirmekte olan ürünleri çevre etiketine tabi kılabilmek için, çevre etiketi belgelendirme kuruluşlarına başvurmaktadırlar...

Peki söz konusu Çevre Etiketi Belgelendirme Süreci nasıl ve ne şekilde işlemekte, kimler tarafından nasıl yönetilmektedir.

Bizler, eko etiket firması olarak söz konusu çevre etiketine dair, her şeyi etkili bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu alanda söz konusu olan ürüne dair akıllara gelebilecek, ekolojik bağlamda gereklilik arz edebilecek her türlü testi, deneyi bünyemiz dahilinde bulunmakta olan laboratuvarlarda etkili bir şekilde yapmakta, gerçekleştirmekteyiz. Bu durum Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde yapılmaktadır. Öyle ki bizler bu alanda gerçekleştirmek üzere olduğumuz çalışmalarımızı, AB ve ülkemiz dahilinde söz konusu olan genelgeleri baz alarak etkili bir şekilde yapmaktayız. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu ürün kategorisinde, bulunmakta olan alana göre belli başlı testler uygulamaktayız ürüne...

Öyle ki özellikle son dönemde gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, ekolojiye yönelik araştırmalar, ciddi anlamda olumlu bir durum ve hal almıştır. Öyle ki çevre etiketlerine sahip olan ürünler, kategorisi fark etmeksizin hiç bir şekilde çevresel anlamda, ekolojiye, doğaya, Dünya'ya zarar vermemektedir. Aksine ürün kullanımı sona erdikten belli bir süre sonra, söz konusu ürün doğasal bağlamda, son derece kolay ve etkili bir şekilde doğaya karışabilmektedir. Bu durum birçok bireyi, devleti, insan sağlığı açısından daimi olarak çalışmalar sürdürmekte olan bireyleri, net olarak etkilemişlerdir. Hal böyle olunca, özellikle devlet ve dahi bir çok sağlık kurum ve kuruluşu, ülkemiz dahilinde, Dünya'da var olan, çevre etiketli ürünlere doğru halkı, bünyelerindeki insanları teşvik etmişlerdir. Dünya genelinde, çeşitli faaliyetlerde bulunmakta olan bireyler, çevre etiketi konusunda hem fikirdirler. Çevre etiketli ürünler, geleceğin piyasasında vazgeçilmez durumda olacaklardır.

Çevre etiketini, firmamız dahilinde, ECOmark sertifikası ile birlikte alabilirsiniz. Bizler bünyemiz dahilinde bulunmakta olan, Bilim adamları ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte son derece etkili bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekte olan Çevre etiketi konusunda, EUROLAB ve TÜRCERT öncesi ön ayak olan bir firmayız. Dünya genelinde ve dahi ülkemizde bu alanda faaliyetlerimizi etkin olarak sürdürmekteyiz.

Bu alanda yapılmakta olan çalışmalar neticesinde, özellikle son dönemde gelmekte olan devlet destekleri, söz konusu ürünlerin, gerek satım firmaları gerekse de ürün üreticileri, alıcıları tarafından benimsenmiş ve desteklenmektedir. Bu durum günümüzde var olan çevre kirliliğine ve dahi çeşitli birçok, olaya net olarak duvar çekmiştir. Öyle ki çevre etiketli ürün başlığı altında üretilmekte olan ürünler, tamamı ile çevre dostu olarak üretilmektedirler. Bu anlamda değerlendirildiğinde, ekolojik bağlamda, son derece kabul edilebilir, özellikte olup, gerek Devlet desteğini, gerekse de işin halk ve dahi dernekler boyutundaki desteğini kesin ve net olarak almıştır. Ekolojik anlamda çevre etiketinin önemi kesinlikle tartışılmaz ve dahi paha biçilemezdir. Söz konusu etikete sahip olan ürünler, hiçbir şekilde, doğa üzerinde sorun yaşayacak, tipte ya da benzeri, bir durumda değildirler. Öyle ki kullanım süresi, dolduktan ya da belli başlı sebeplerden ötürü, atıldıktan sonra, söz konusu ürünlerin, doğa ile karışması normal doğal döngü dahilinde gerçekleşebilmektedir. . Öyle ki bu durum, doğal döngü dahilinde varlığını kaybedemeyen diğer ürünler göz önüne alındığında, ekolojik anlamda çevre etiketi uygulamasının ne denli önemli olduğu gözler önüne seriliyor.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap