Çevre Etiketinin Kuruluşlara Kazanımları

Günümüzde söz konusu uygulamanın, ülkemizde ve bölgemize kazanımları ciddi anlamda paha biçilmez. Öyle ki, biyolojik anlamda ve dahi, ekolojik anlamda, Dünya için son derece ciddi bir adımdır, Çevre Etiketli ürünler. Söz konusu birçok kurum ve dahi kuruluşun etkili bir şekilde, çalışmalarını sürdürmekte olduğu, ülkemizde, Çevre Etiketi kapsamında ele alınmakta olan kurumların ve dahi kuruluşların, çalışmaları daima bu yönde olmalıdır. Öyle ki bu yönde çalışmalarına devam ettikleri taktirde aklınıza gelebilecek olan tüm sorunlar, etkili bir şekilde ortadan kalkacaktır. Söz konusu firmalar, etkili bir şekilde, bünyeleri dahilinde bulundurdukları ürünleri, çevre etiketi kapsamına geçirerek, ürünlerinin çok daha etkili bir şekilde satılmasını, bunun yanı sıra, söz konusu ürünleri, farklı alanlarda kolaylıkla pazarlayabileceklerin den kesinlikle haberlerinin olması ve bilmeleri gerekmektedir.

Bütün Dünya özellikle 90'lı yıllarda, etkin olan bazı dönemlerde, firmaların üretmekte oldukları ürünlerin, kötüleşmesi sonucunda, BM önderliğinde bazı çalışmalar başlatmışlardır. Söz konusu çalışmalar üretilmekte olan ürünlerin, iyileştirilmesi ve ilerleyen dönemlere var olan ürünlerin, BM, günümüzde ise AB ve dahi ülkeler dahilinde oluşturulan genelgelere göre üretilmesine kesin olarak karar verilmiştir. AB bünyesinde, alınan bu karar ve eko etiketli ürün kapsamına yönelik gerçekleştirilmekte olan, etkili çalışmalar, bireylerin, halkın etkili bir şekilde bilgilenmesi sonucunda, o dönemde var olan birçok firma etkin olarak söz konusu, çevre etiketi uygulamasına geçtiler. O dönemden günümüze dair varlıklarını sürdürmekte olan bu firmalar, günümüzde, hali hazırda etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, son derece gözde firmalar konum ve durumuna gelmişlerdir. Dünya genelinde çalışmalarına devam etmekte olan firmalar, bugün, eko etiketin onlara vermiş olduğu, sağlam tecrübe ve kaliteli ürün tüyoları kapsamında, son derece etkili bir hal almışlardır. Hal böyle olunca söz konusu firmalar, bugün ülkemizde ve dahi farklı ülkelerin belli, başlı alan ve konumlarında son derece net bir şekilde büyüme göstermişler. Dünya genelinde kabul görür hale gelmişlerdir.

Çevre Etiketinin Kuruluşlara Kazanımları, bu gibi örnekler ile çoğaltılabilir. Fakat hiçbir şekilde, söz konusu kurumlara, kazanımlara, olumsuzluk babında değerlendirilemez. Öyle ki çevre etiketi kapsamında, firmalara ve çeşitli onlarca kuruma ön ayak olmakta olan kurumlar, dahi, çevre etiketi vermek üzere araştırdıkları ürünü, son derece profesyonel ve net olarak incelemekte ve araştırmaktayız.

Bizler, bünyemiz dahilinde bulunmakta olan çeşitli laboratuvar ve bilim adamları ile birlikte, söz konusu ürünleri kategorilerini göz önünde bulundurarak, etkili bir şekilde deney ve dahi testlere sokmaktayız. Söz konusu testler neticesinde üründe olası bir sorun ya da benzeri bir durum çıkmaması durumunda, tarafımızdan ilk olarak söz konusu ürüne, ECOmark sertifikası verilmektedir. Bu sertifika Dünya genelinde geçerliliği ve saygınlığı olmakta olan bir sertifikadır. Fakat bu denli geçerliliği olmak olan bir ürünü sizlere vermemizin yanı sıra, söz konusu ürünü EUROLAB, laboratuvarlarında etkili bir şekilde, test edilmesini bekleyerek, olası bir sorunun çıkmaması durumunda, son derece net bir şekilde, hazırlanmakta olan, ürün, TÜRCERT' gönderilmektedir. TÜRCERT tarafından da bakış açısının olumlu olması durumunda, söz konusu ürün bütün kurumlar tarafından onaylanarak, Çevre Etiketli Ürün, kapsamına girmektedir. Bu kapsam dahilinde etkili bir şekilde faaliyetlerini üretimlerini sürdürmekte olan firmalar, artık çok daha kolay bir şekilde, söz konusu ürünleri pazarlayabileceklerdir. Öyle ki ürünleri pazarlandıkları mekanlarda, satış oranlarında ciddi düzey ve oranda artış söz konusu olacaktır. Bunun nedeni ise son dönemde çevre etiketine verilmekte olan devlet bazlı destek, söz konusu etiket uygulamasını çok ciddi bir konum ve mevkiye getirmiştir. Söz konusu olan etiketli ürünlerin, faydaları, gerek devlet gerekse de yine özel yetkilendirilmiş olan söz konusu kurumlar tarafından, halka etkili bir şekilde anlatılmıştır. Halk, var olan toplum bu yönde alışveriş yapmaya başlamış ve çevre etiketine sahip ürünlerin tercihinin ciddi düzeyde arttığı istatistiki olarak kanıtlanmıştır. Bu durum neticesinde ellerinde bulundurmakta oldukları söz konusu ürünleri, etkili bir şekilde çevre etiketi kapsamında değerlendirmeye almakta olan kurumlar, bu yönde çalışmalarını -hali hazırda başlatmışlardır.

Söz konusu ürünlerin, çabuk elden çıkması ve etiketli bir şekilde satılması, üreticiyi, perakende olarak dahi olsa satıcıyı ve dahi alıcıyı her daim sorunsuz bir alışveriş yolunda ilerletmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap