Çevre Etiketini Hangi Ürünler Taşıyabilir?

Çevre etiketini günümüzde aklınıza gelebilecek olan her türlü ürün taşıyabilir. Söz konusu ürünlerinizi, bizlere etkili olarak getirmeniz durumunda firmamız gerekli bilgilendirmeleri sizlere, kesin ve net olarak yapacaktır.

ECOmark sertifikası vermeden önce elimizde bulunmakta olan ürünlere, Dünya üzerinde var olan kaideler, çok etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Öyle ki olası bir yanlışlığa ya da, gözden kaçırmaya meyil vermemek amaçlı, ellerimizden geleni yapmaktayız.

Yukarıda bahsedilmekte olan söz konusu olaylar, çevre duyarlılığı, kimyasal girdiler ve dahi biyo bozunurluk açısından değerlendirildiğinde son derece önemli olabilmektedir. Öyle ki ürünlerin test aşamaları sırasında yapılmakta olan araştırmalar, bu alanda var olan gerçeği göstermektedir. Ürün üreticisi, ürettiği ürünün bünyesi dahilinde son derece etkin ve aktif olarak çalışmalarını gerçekleştirebilmektedir. Öyle ki söz konusu ürünü tamamen doğal yollar ile üretmesi durumunda dahi, söz konusu ürün bütünüyle ekolojik, organik olmayabilir. Bu durumun ana nedeni doğada var olan fakat birlikte bulunmayan bazı maddelerin, söz konusu ürünün üretimi sırasında etkileşime girerek, kimyasal bir birleşim oluşum, yaratmış olmalarıdır. Bu gibi durumların araştırmaları günümüzde Biyoloji Bilim dalı alt kollarından ekoloji tarafından etkili bir şekilde yapılmaktadır. İlerleyen günlerde, söz konusu olabilecek bu gibi durumların çözümü amacı ile, organik ya da ekolojik ürün üreticilerine birbirleri, dahilinde sorun oluşturabilecek ürünlerin, tablosu verilmek üzere, çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında son derece etkin olarak yapılan deneyler ve testler kurumları çok daha etkili olarak aydınlatabilmektedir.

Yukarıda bahsetmekte olduğumuz, söz konusu olay aslen biyobozunurluk olarak geçmektedir. Söz konusu bozunurluk, farklı alanlarda son derece aktif ve bütünüyle doğasal olarak faaliyet göstermekte olan maddelerin birbirleri ile olan etkileşimlerinde, kimyasal olumsuzluk meydana getirmesi ile aynıdır. Ülkemiz içerisinde bu hataya bilerek ya da bilmeyerek düşmekte olan birçok birey bulunmaktadır. Söz konusu bireyler, bu alanlarda etkili bir şekilde çalışmakta olan ve uzun yıllardır, ekolojik ürün üretmek ile içli dışlı olan kimselerdir. Onlar dahi bu denli ters ve sıkıntılı olabilecek şekilde, kimyasal maddeler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Böyle durumlarda karşımıza gelmekte olan üreticilere söz konusu durum, olay etkili bir şekilde anlatılmakta ve öğretilmektedir. Gelecek durumlarda, bilmediği maddeler dahlinde gerçekleştirmediği ürünler ile çok daha etkili olarak, çevre etiketi sahibi olabilmektedirler. Günümüzde bu ürünler bünyemiz dahiline geldiklerinde, her ürüne ve kategoriye göre etkili bir şekilde spesifik olarak değerlendirmeler yapılıyor.

Dünya'nın etkili bölgelerinde faaliyet göstermekte olan birbirinden farklı birçok kurum, kuruluş çevre etiketi konusunda etkin bir çalışma sergilemektedirler. Bu çalışmalar neticesinde birbirinden faklı konumlarda bulunmakta olan bir çok toplum bireyi, etkin olarak söz konusu, eko etiket, çevre etiketi konularında, bilgilenmektedirler. Bu durum ilerleyen dönemde çok daha etkili bir hal alacaktır.

Bu alanda ülkemizinde Birleşmiş Milletler gibi uzun bir geçmişi vardır. Bunun kanıtı olarak son dönemde yakın tarihte resmi gazetemizde yapılan açıklama yapılmıştır.

19 Ekim 2018 Cuma günü yapılmış olan açıklamaya çevre etiketi, eko etiket etkili bir şekilde desteklenecek ve gerek üretici gerekse de tüketici net olarak bilgilendirilecektir.

Geçen yıllar, Dünya genelinde bulunmakta olan toplulukların, belli oranlarda kültürel ve benzeri, gelişimleri dahilinde, son derece etkili bir hal almış olan eko etiket ve çevre etiketi bilgisi insanların, bu anlamda söz konusu uygulamaya destek veriyor olmaları, ülkemizde ve dahi Dünya'da hayli etkili bir duruş oluşturmuştur. Bu durum neticesinde, söz konusu yüksek potansiyele sahip firmalar, üretmekte oldukları ürünleri, belli başlı firmalar, kurumlar aracılığıyla sertifikalandırmak üzere çalışmalara başlamışlardır. Bu durum neticesinde, birçok firma son derece etkili bir şekilde çalışmakta olup, çevre etiketi konusunda, bünyeleri dahilinde, çeşitli deneyler uygulamaktadırlar.

Bizler ise bu alanda uzun yıllardan günümüze son derece etkili bir şekilde çalışmakta olan bir firmayız. Bünyemiz dahilinde barındırmakta, çalıştırmakta olduğumuz bilim adamları ve dahi, profesyonel laborantlar sayesinde, sizlere etkili bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bizler ekolojik dengeyi korumak üzere, devletler topluluğu tarafından oluşturulmuş ve etkin olarak kabul edilmiş olan çevre etiketini, en güzel ve dahi özel şekilde araştırmış olduğumuz ürünlere veriyoruz. Çevre etiketi geleceğe dair her şeydir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap