Çevre Etiketi Yönetmeliği

Günümüzde çevre etiketi, farklı birçok alanda ciddi boyutta önem kazandı diyebiliriz. Öyle ki ülkemizde ve dahi belli başlı bazı ülkelerde, çevre etiketi konusu maddelenmiş ve dahi yasalanmıştır. Ülkemiz bünyesinde de yakın zamanda söz konusu konu etkili bir şekilde yasa kapsamına alınmıştır. Söz konusu yönetmeliğin amaç kısmının bir bölümünü direkt olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz;

"Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

Bu kapsam ve doğrultuda hazırlanmış olan söz konusu yasa, ülkemizde, büyük yankı uyandırmıştır. Öyle ki üretici, tüketici ve dahi, satış yapmakta olan bireyler, kurumlar söz konusu yasa kapsamında son derece etkili bir şekilde çalışmaya başlamışlardır. Öyle ki üretim yapmakta olan bireyler, yasa kapsamında, üretmekte oldukları ürünlere etkili bir şekilde, bizim gibi ürünlere, çevre etiketi verilmesi konusunda, bir tür ön ayak olan firmalar ile doğrundan çalışmaya başlamışlardır. Bizler bu kapsamda etkili bir şekilde çalışmakta olan aynı zamanda da bünyemiz dahiline gelmekte, getirilmekte olan ürünlere etkin bir şekilde, çevre etiketi alma yolunda ilerletmekte olan bunun yanı sıra bünyemiz dahilinde belli kategorilerde, ekolojik kapsamda sorunsuz olan ürünlere ECOmark sertifikası vermek üzere faaliyetler göstermekte olan bireyleriz.

Dünya genelinde, söz konusu ürün belgelendirme kuruluşlarının çalışma prensipleri dahilinde, ülkemizin ve dahi AB'nin onayladığı tüzük dahilinde çalışmalarını sürdürmekte olan bir ekolojik belgelendirme kuruluşuyuz. Öyle ki çalışmalarımız genel anlamda şu şekilde ilerlemektedir;

Ürün sahipleri, ekolojik anlamda sorunsuz olduğuna inandıkları ürünlerini, ya da direkt olarak ürünlerini bizlere getirirler...

Bizler etkili bir şekilde söz konusu ürünün taramasını bünyemiz dahilinde bulunmakta olan laboratuvarlarımız da yaparız. Söz konusu ürünlerin kontrol aşaması, deneysel yollar ile araştırılmakta ve bu şekilde yapılmaktadır. Bu deneyler söz konusu ürünlerin, kategorilerine ve dahi ürün yapılarına göre etkili bir şekilde değişiklik göstermektedir. Söz konusu deneylerin ve dahi testlerin, yukarıda, AB ve ülkemizde var olan, yönetmeliğe uygun bir şekilde yapıldığını belirtmiştik... Bu kapsamda etkili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olan firmamız bünyesi dahilinde onayından geçmekte olan ürünleri, ECOmark isimli belge, sertifika ile ödüllendirmektedir. Söz konusu sertifika yine, Dünya genelinde çevre etiketleri ve dahi ekolojik etiketler kapsamında bilinmekte ve geçerliliği kabul edilmekte olan bir sertifika olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sertifikayı aldıktan sonra, elde bulunan ürün hızlı bir şekilde EUROLAB, laboratuvarlarında, EUROLAB bünyesinde bulunmakta olan Bilim adamları ve dahi kalifiye elemanlar tarafından etkili bir şekilde denenir, belli başlı testlere sokulur... Sonrasında gerekli olan işlemler, gerçekleştirilir ve söz konusu ürünün ekolojik bağlamda kalitesi ortaya konur. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, bireyler, etkili bir şekilde elde olan ürünü, TÜRCERT'e onay üzere götürürler. Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren, TÜRCERT söz konusu üründe herhangi bir sorun görmemesi durumunda ürüne, onayı verir. Buradan söz konusu onayı alan ürün, artık resmi olarak Çevre Etiketli Ürün ünvanını almış olarak, belli başlı bölgelerde pazarlanır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, alıcı, satıcı ve dahi üretici, söz konusu çevre etiketli ürünlerin alımında, satımında hiçbir şekilde sorun yaşamazlar... Dünya genelinde uzunca yıllardır uygulamaya sokulmaya çalışılan söz konusu uygulama günümüzde belli başlı eksiklikler göz ardı edilirse, rayına oturacak gibi gözükmektedir.

Ekolojik anlamda çevre etiketinin önemi kesinlikle tartışılmaz ve dahi paha biçilemezdir. Söz konusu etikete sahip olan ürünler, hiçbir şekilde, doğa üzerinde sorun yaşayacak, tipte ya da benzeri, bir durumda değildirler. Öyle ki kullanım süresi, dolduktan ya da belli başlı sebeplerden ötürü, atıldıktan sonra, söz konusu ürünlerin, doğa ile karışması normal doğal döngü dahilinde gerçekleşebilmektedir. Öyle ki bu durum, doğal döngü dahilinde varlığını kaybedemeyen diğer ürünler göz önüne alındığında, ekolojik anlamda çevre etiketi uygulamasının ne denli önemli olduğu gözler önüne seriliyor. Bu durum son derece önemli olmakla beraber insanların bu yönde teşvikleri de kesinlikle ciddi düzeyde bir önem arz etmektedir.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap