Çevre Etiketi Veren Kuruluşlar

Çevre Etiketi vermekte olan kuruluşlar, arasında ülkemizde ve dahi Dünya'nın çeşitli bölgelerinde etkili bir şekilde uzun yıllardır çalışmaların sürdürmekte ve devam ettirmekte olan bir firmayız. Bünyemiz dahilinde çalışmalarına devam etmekte olan söz konusu konuda, son derece profesyonel olarak faaliyet göstermekte olan Bilim adamları ve dahi laboratuvar teknisyenleri ile, etkili olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Dünya genelinde, özellikle son dönemde başlatılmış olan çevre etiketi duyarlılığı bireyleri ve dahi toplumu hayli etkili bir ruh haline sokmuş bulunmaktadır. Söz konusu kuruluşlar, özellikle ekolojik anlamda, ekolojik açıdan değerlendirildiğinde ciddi olumsuzluklar yaratmakta olan ürünlere dikkat çekmek üzere başlatılan çalışmalar neticesinde, söz konusu olay ekolojik etiket ve dahi çevre etiketine kadar gelmiştir.

Dünya dahilinde etkili bir şekilde uygulanmakta olan, özellikle de Avrupa-i ülkelerde uzunca bir süredir, resmi olarak varlığını sürdürmekte olan Çevre Etiketi uygulaması, ülkemiz dahilinde de artık resmen, kesin ve net olarak girmiştir. Bu resmiyet, 19 Ekim 2018 Cuma günü, resmi gazetede yayınlanan bildirge ile birlikte kesinlik kazanmıştır. O gün itibari ile bünyemiz dahilinde gelmekte olan ürünleri, denetleyerek çevre etiketi verilmesi konusunda ilk adımlarını attırmaktayız.

Bizlere gelen ürünler, etkili bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme kapsamında, bünyemiz dahilinde bulunmakta olan alanında uzman bireyler söz konusu ürünleri, kategorisel bağlamda ellerine alarak etkili bir şekilde farklı deney ve dahi testler aracılığı ile değerlendirmektedirler. Söz konusu testler, çevre etiketi kapsamında, ele alındığında, AB bünyesinde ve dahi ülkemizde var olan genelgeye göre ele alınmaktadır. Bu yönde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bizler söz konusu ürünleri bu şekilde değerlendirdikten sonra, herhangi bir sorun ya da ekolojik anlamda bir eksiklik çıkmaması durumunda, bünyemiz dahilince ürüne ECOMARK sertifikası veriyoruz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz etiket haricinde, ürün EUROLAB tarafından etkili bir şekilde test ediliyor. EUROLAB bünyesi dahilinde bulunmakta olan laboratuvalar ile söz konusu ürünü, kategorisel bağlamda ve dahi normal bir şekilde de olmak üzere etkili bir şekilde test ediyor. Söz konusu üründen bu alanda da bir sorun çıkmaması durumunda, söz konusu ürün TÜRCERT'e yönlendiriliyor. İlerleyen dönemde TÜRCERT tarafından söz konusu ürün onaylanıyor ve bu bağlamda elimizde bulunmakta olan ürün, o gün itibari ile Çevre Etiketli ürün ismi ile ele alınıyor. Dünya genelinde ve dahi ülkemizde bu alanda söz konusu sistem uzun yıllardır bu şekilde işlemektedir. Bizim aracılığımızla, elde edilmekte olan çevre etiketi ünvanının yanı sıra söz konusu ürün aynı zamanda, ECOmark sertifikasını da beraberinde sorunsuz ve etkili bir şekilde almaktadır.

Ekolojik bağlamda ele alındığında, çevre etiketinin değeri, ciddi düzeyde paha biçilmez bir konumdadır. Öyle ki yukarıda bahsetmiş ve dahi bahsedecek olduğumuz testler kapsamında, ele alınmakta olan ürünler, çevre etiketi ünvanını aldıktan sonra, genel anlamda doğasal olarak hiçbir şekilde hiçbir bölge ve dahi alana zarar vermemektedirler. Hiç bir şekilde hangi alan ve kategori dahilinde kullanılmakta olursa olsun, ekolojik kapsam düşünüldüğünde hiçbir şekilde ödün vermemektedir, çevre etiketli ürünler... Söz konusu ürünler, yukarıda bahsetmekte olduğumuz kurumlar tarafından etkili bir şekilde, kategorisel olarak değerlendirilmektedirler. Söz konusu kategorisel değerlendirme örnek olarak, var olan herhangi bir gıda maddesine uygulanmakta olan testler farklı ya da bunun yanı sıra var olan herhangi bir, eşyaya yönelik yapılan işlem farklıdır. Tüm bunların yanı sıra, ECOmark sertifikası vermekte olan kurum olarak bizler, bünyemiz dahilinde bulunmakta olan ürünleri, AB ve ülkemiz dahilinde bulunmakta olan genelgeye göre yapmaktayız. Bahsedilmekte olan bu söz konusu genelgelerin, temeli 90 yıllarda Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu, çalışmalar dahilinde hazırlanmış ve dahi bugün, güncellenerek varlığını sürdürmektedir. Söz konusu genelgeler günümüze kadar ülkemizde, farklı özel kuruluşlar ve dahi bizler sayesinde varlığını korumuş ve sürdürmüştür. Devletimiz, bu alanda yapmış olduğu, özellikle de son yıllarda var olan çalışmaları neticesinde destek olmaktaydı. Fakat son olarak yakın zamanda yapılmış olan resmi açıklama, birçok açıdan, "Çevre Etiketi" tanımını ciddi ve etkili bir noktaya koydu. 19 Ekim 2018 Cuma günü resmi gazete dahilinde yapılan resmi açıklama ile birlikte, ülkemizde, alıcı satıcı ve dahi üretici üzerinde bir nevi milat söz konusu oldu ve Çevre etiketi net olarak ülkemizde hayatımıza girdi.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap