Çevre Etiketi Belgelendirme Süreci

19 Ekim 2018 Cuma günü ülkemiz dahilinde söz konusu olan Çevre Etiketi Belgelendirme kabulü resmi gazetede, yine aynı tarihte yayınlanarak kabul edilmiştir. Ülkemiz dahilinde özellikle de resmi firma ve kurum dahilinde satılmakta olan ürünler çevre etiketlerine tabi tutulacaktır. Bu kapsamda çıkarılmış ve yayınlanmış olan yasa gereği, bir çok kurum ve firma, etkili bir şekilde ellerinde bulundurmakta oldukları ürünleri ve dahi üretimlerini hali hazırda gerçekleştirmekte olan ürünleri çevre etiketine tabi kılabilmek için, çevre etiketi belgelendirme kuruluşlarına başvurmaktadırlar...

Peki söz konusu Çevre Etiketi Belgelendirme Süreci nasıl ve ne şekilde işlemekte, kimler tarafından nasıl yönetilmektedir.

Bizler, eko etiket firması olarak söz konusu çevre etiketine dair, her şeyi etkili bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu alanda söz konusu olan ürüne dair akıllara gelebilecek, ekolojik bağlamda gereklilik arz edebilecek her türlü testi, deneyi bünyemiz dahilinde bulunmakta olan laboratuvarlarda etkili bir şekilde yapmakta, gerçekleştirmekteyiz. Bu durum Dünya genelinde son derece etkili bir şekilde yapılmaktadır. Öyle ki bizler bu alanda gerçekleştirmek üzere olduğumuz çalışmalarımızı, AB ve ülkemiz dahilinde söz konusu olan genelgeleri baz alarak etkili bir şekilde yapmaktayız. Tüm bunların yanı sıra, söz konusu ürün kategorisinde, bulunmakta olan alana göre belli başlı testler uygulamaktayız ürüne... Öyle ki söz konusu olan ürün, makyaj, bağlamında da karşımıza gelebilir, gıda bağlamında da...

Bu gibi durumlarda var olan ürünlere etkili bir şekilde, farklı yön ve yöntemlerle deneyler ve dahi testler uygulamaktayız. Bu kapsamda ele alındığında, bünyemiz dahiline getirilmekte olan ürünler, belli başlı testler ve deneylerden geçtikten sonra, herhangi olası bir problem ya da sorun çıkmaması durumunda, ECOmark sertifikası vermekteyiz. Söz konusu sertifika bizim tarafımızdan verilmektedir. Bunun haricinde, yine EUROLAB, tarafından, EUROLAB bünyesinde bulunmakta olan laboratuvarlarda, etkili bir şekilde ürünler kategorisine göre olmakla beraber, test edilmekte deneysel olarak denenmektedir. Bu durum neticesinde, ürün dahilinde, ham maddesinde olası herhangi bir sorun çıkmaması neticesinde ürün sahibine, söz konusu ürünün onaylandığı bilgilendirilmektedir. Tüm bu işlemlerin ardından, var olan ürün, TÜRCERT tarafından onaylandıktan sonra çevre etiketli ürün ünvanını alır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde son derece etkili bir şekilde varlığını sürdürmekte olan ürün sahipleri, çeşitli firmalara ve dahi devlet bünyesinde var olmakta olan satış merkezlerine etkili bir şekilde ürünü sunabilir. Bu etikete sahip ürün, gerek alıcı gerekse de satıcı firma tarafından daima olumlu karşılanacaktır.

Çevre etiketli ürün, kabul edilim süreci kesin ve net olarak bizlerin bünyesi dahilinde bu şekilde işlemektedir.

İlerleyen dönemlerde var olan firmalar, bu yönde çalışmalarını sürdürecekleri gibi, belli bir müddet sonrasında, hiç bir şekilde hiç bir alanda, çevre etiketli ürün kapsamı haricinde, ürün satışı gerçekleştirmeyeceklerdir.

Dünya genelinde son dönemde de yapılmakta olan çalışmalar bu şekilde, yönde olduğu için var olan durum, birçok bireyi ve dahi kurumu bu yöne çekmektedir.

Çevre Etiketli Ürün Ekoloji Dostu !

90'lı yılların başlarında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılmış olan hareket, günümüzde etkili bir hal almıştır. Birçok Devlet, resmi gazetelerinde ve dahi televizyonlarında, çevre etiketli ürün kullanımını etkili bir şekilde destekler konuma gelmektedir. Bu durum, neticesinde birçok firma ve kurum bu yönde ürünlerini çevre etiketli olarak sunmak istemesi üzerine, Çevre Etiketi Belgelendirme Süreci kapsamında hizmet vermekte olan firmalara yönlenmişlerdir.

Öyle ki özellikle son dönemde gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, ekolojiye yönelik araştırmalar, ciddi anlamda olumlu bir durum ve hal almıştır. Öyle ki çevre etiketlerine sahip olan ürünler, kategorisi fark etmeksizin hiç bir şekilde çevresel anlamda, ekolojiye, doğaya, Dünya'ya zarar vermemektedir. Aksine ürün kullanımı sona erdikten belli bir süre sonra, söz konusu ürün doğasal bağlamda, son derece kolay ve etkili bir şekilde doğaya karışabilmektedir. Bu durum birçok bireyi, devleti, insan sağlığı açısından daimi olarak çalışmalar sürdürmekte olan bireyleri, net olarak etkilemişlerdir. Hal böyle olunca, özellikle devlet ve dahi bir çok sağlık kurum ve kuruluşu, ülkemiz dahilinde, Dünya'da var olan, çevre etiketli ürünlere doğru halkı, bünyelerindeki insanları teşvik etmişlerdir. Dünya genelinde, çeşitli faaliyetlerde bulunmakta olan bireyler, çevre etiketi konusunda hem fikirdirler. Çevre etiketli ürünler, geleceğin piyasasında vazgeçilmez durumda olacaklardır.

ECOLabel™ kısaca çevre etiketi, uluslararası kabul gören ekolojik çevre işaretidir, ülkemizde herhangi bir resmi kurumla bağlantısı bulunmamaktadır, çeşitli çevre etiketleri içerisinde kabul gören en ünlü Amerikan menşeli uluslararası etikettir.

Başvuru Yap